Sad na Studničkách v centre Žiliny sa mení na nepoznanie


Foto: Sad na Studničkách v centre Žiliny sa mení na nepoznanie

Obnova a rozšírenie Sadu na Studničkách v centre Žiliny je v plnom prúde. Vidieť už trasy budúcich chodníkov, vytýčené sú miesta pre lavičky a šachové stolíky, prebieha odstránenie cestnej komunikácie. Po ukončení stavebných prác budú pokračovať vegetačné úpravy, dosadia sa ďalšie stromy a založia sa nové trávniky a trvalkové záhony. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis.

Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Igorom Chomom postupne realizuje aj rozširovanie verejnej zelene. Roky zanedbaný pozemok a kvôli kontaminácii podzemných vôd nevyužívaný zdroj pitnej vody Studničky sa mení na nepoznanie. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň.

„Jednou z priorít súčasného vedenia mesta je nielen udržiavanie existujúcej verejnej mestskej zelene, ale podľa možností aj jej rozširovanie. Ďalšia z našich priorít bude už čoskoro zrealizovaná a Žilinčania sa tak dočkajú obnovy a rozšírenia Sadu na Studničkách. Výsledkom tohto projektu pre našich občanov i návštevníkov bude viac miesta na oddych a relax v príjemnom a zdravom prostredí zelene priamo v centre mesta,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

Vďaka výhodnej polohe bývalého vodného zdroja Studničky s ohradeným areálom vo svahu pod budovou Mestského úradu v Žiline a blízkosti k existujúcemu parku bude možné rozšíriť pôvodný Sad na Studničkách zo 4 200 m2 na približne 10 100 m2 (1 hektár) – a to v samom srdci Žiliny.

V rozšírenom Sade na Studničkách bude vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybuduje sa aj nové detské ihrisko a budú osadené nové prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné tabule). Celkovo bude vysadených 73 ks stromov a 750 ks kríkov. V rámci úprav budú vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty budú doplnené lipy. Na svahu pribudne aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.

zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: