Otvorený list primátora občanom mesta Žilina


Foto: Otvorený list primátora občanom mesta Žilina

Vážení občania,

v pondelok 21. júla 2014 popoludní zasiahla naše mesto intenzívna búrka so silným vetrom a zrážkami, ktoré spôsobili mnohé škody na Vašich domoch a pozemkoch. Prírodný živel postihol najmä mestské časti Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Strážov a Budatín, kde boli poškodené mestské komunikácie, zaplavené ulice a domy. V centre mesta bolo zaplavených niekoľko podchodov a podjazdov, v parkoch a na sídliskách búrka vyvrátila a zlomila viacero stromov.

Zaznamenali sme účelové negatívne reakcie smerujúce voči vedeniu mesta a jeho postupu pri záchranných prácach na odstraňovaní škôd. Dovolím si Vám dať do pozornosti, že manažment mesta a ja ako primátor sme sa na rozdiel od niektorých spoluobčanov nenechali fotiť pri zatopených domoch a polámaných stromoch, nesplavovali sme zatopené miesta na kajaku medzi občanmi, ktorých povodeň poškodila (našťastie len na majetku), ani inak sme sa nepriživovali na utrpení našich spoluobčanov. Títo jednotlivci nijako miestnym občanom nepomohli, lebo po fotení či natočení videa odišli spokojne domov a odtiaľ vypisovali na internetové stránky svoje „zásluhy“.

Ako primátor mesta tu nie som na to, aby som si robil reklamu pred médiami týmto spôsobom. V prvom rade som manažér zodpovedný za chod mesta, a preto som na živelnú pohromu, ktorá zasiahla naše mesto, reagoval okamžite už počas búrky a okrem iného som zvolal krízový štáb mesta a vyhlásil som povodňový stupeň číslo 3. So záchrannými prácami sa začalo ihneď, ešte počas samotnej kalamity. Spolu s prednostom Mestského úradu v Žiline sme sa boli osobne oboznámiť so situáciou vo všetkých postihnutých lokalitách mesta: Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Hájik, Vlčince, Park Ľudovíta Štúra, „jama“ pri Mestskej krytej plavárni, Spanyolova ulica pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou, Sad SNP. Na základe zistených skutočností sme rozdelili priority pre znovuobnovenie riadneho chodu mesta.

Prvoradou snahou vedenia mesta bolo sprejazdnenie kritických úsekov ciest, odstránenie naplavenín, pílenie stromov a priebežné monitorovanie situácie v celom meste. Spolu s veliteľmi všetkých zložiek záchranného integrovaného systému sme sa podieľali na odstraňovaní všetkých následkov búrky a prijali sme preventívne opatrenia na zamedzenie rozšírenia škôd, bezpečnostné opatrenia na zvládnutie dopravnej situácie v meste. Krízový štáb pracoval na mestskom úrade nepretržite do neskorých večerných hodín.

Na druhý deň ráno, v utorok, som zvolal mimoriadnu poradu prednostu a vedúcich odborov mestského úradu s cieľom prijatia príkazov a riešení na postupné odstraňovanie následkov a škôd. Členovia krízového štábu vyhodnocovali škody priamo v teréne, no prijímali informácie od občanov aj telefonicky. Na základe toho operatívne informovali príslušné záchranárske zložky o potrebe riešenia uvedeného problému.

Po zhodnotení stavu záchranných prác, ktoré prebiehali v nočných hodinách, krízový štáb v utorok o 8.30 h znížil 3. stupeň povodňovej aktivity na 2. stupeň, čo naďalej umožňuje nasadiť na odstraňovanie kalamity rôzne zložky aj mimo záchranného integrovaného systému. 2. stupeň povodňovej aktivity bude platiť, pokým sa nevykonajú všetky záchranné práce na odstraňovaní najväčších škôd na majetku občanov a mesta.

Krízový štáb mesta Žiliny spolu s ďalšími prizvanými inštitúciami ako Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., vlastníkmi inžinierskych sietí, mestskými poslancami zo zasiahnutých mestských častí, príslušníkmi mestskej i štátnej polície, verejnoprospešnými pracovníkmi, hasičmi a ďalšími dobrovoľníkmi, skupinami športovcov, a najmä s miestnymi občanmi naďalej intenzívne pracuje na odstraňovaní škôd po búrke, ktorá sa v pondelok pred dvoma týždňami prehnala cez Žilinu.

V priebehu tohto týždňa sme sa ubezpečili, že všetky funkcie mesta sú riadne zabezpečené a pokračuje sa v likvidácii škôd, aby sa v čo najkratšom čase odstránili škody na majetku občanov v zasiahnutých mestských častiach.

Mesto Žilina pre občanov poskytlo v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou Bratislava vysúšače na odstránenie vlhkosti v zatopených priestoroch. Diecézna charita Žilina poskytla čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Vyjadrujem týmto veľkú vďaku všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktoré v tejto ťažkej situácii poskytli pomoc a bez váhania nasadili svoje personálne a technické prostriedky pri odstraňovaní vzniknutých škôd. Do upratovacích prác sa zapojili viaceré občianske združenia, dobrovoľníci, charitatívne organizácie i športové kluby – medzi inými mladí žilinskí hokejisti a manažment MšHK Žilina, a. s., ktorí pomáhali v Považskom Chlmci.

Ako primátor ubezpečujem všetkých Žilinčanov a hlavne občanov postihnutých touto ničivou búrkou, že urobím maximum, aby sa čím skôr odstránili následky tejto živelnej pohromy, ktorá zasiahla naše mesto a ohrozila tak majetok a zdravie občanov. Podobné extrémy počasia sa môžu vyskytnúť aj v budúcnosti, preto budem opätovne iniciovať rokovania so všetkými zainteresovanými subjektmi. Zároveň bude potrebné prijať ešte efektívnejšie opatrenia na elimináciu následkov lokálnych povodní.

V závere chcem vyjadriť spoluúčasť všetkým, ktorých postihla táto kalamita. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí čoskoro dať všetko do poriadku.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Prečítajte si viac: