Obťažujúcu LED reklamu na hoteli Slovakia odstráni v marci buď majiteľ alebo mesto Žilina


Foto: Obťažujúcu LED reklamu na hoteli Slovakia odstráni v marci buď majiteľ alebo mesto Žilina

Obyvatelia protiľahlej bytovky k hotelu Slovakia si konečne vydýchnu, už v marci by sa mohli po dlhej dobe spokojne vyspať. Do okien v bytoch na ulici Veľká Okružná im totiž bliká svetelná reklama, ktorá je umiestnená na hoteli oproti. Jej vysoká svietivosť prekáža obyvateľom domu napriek faktu, že prevádzkovateľ intenzitu znížil na základe podnetu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ani to však nestačilo, a aj súčasná intenzita je, najmä počas noci, obťažujúca. Pre porušenie hygienických predpisov bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení reklamnej stavby. Povinný nerešpektoval svoju povinnosť ani po doručení exekučného príkazu. Na jeho náklady bude môcť reklamu odstrániť mesto Žilina ako oprávnená osoba, musí však vyhlásiť verejné obstarávanie.

Lehotu na odstránenie si určil povinný sám,  reklama bude pravdepodobne odstránená v marci


Povinný informoval dňa 23. januára mesto Žilina aj exekútora o tom, že do 60 dní reklamu odstráni. „Lehotu si určil sám povinný, pričom neurčil deň začatia jej plynutia. Táto lehota nie je pre mesto ani exekútora nijak záväzná, povinný už mal konať po doručení exekučného príkazu. Keďže nekonal, začína pripravovať odstránenie reklamnej stavby mesto, ako osoba oprávnená,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Ak by LED obrazovku odstránil povinný do ním stanovenej lehoty, udeje sa tak najneskôr dňa 24. marca 2016. Po tomto dátume bude mesto Žilina realizovať odstránenie vo vlastnej réžii a na základe verejného obstarávania. To je v súčasnej dobe v príprave.

„Ak by povinný predsa v ním určenej lehote 60 dní reklamnú stavbu odstránil, bude exekúcia skončená s nižšími trovami konania. Keďže jeho oznámenie bolo doručené mestu aj súdnemu exekútorovi v rovnaký deň, t.j. 23. 1. 2017, očakávame jeho dobrovoľné splnenie povinností do 60 dní od 23. 1. 2017,“ spresnil Čorba.

Prečítajte si viac: