Železnice budú počas troch dní orezávať konáre na trati Žilina - Rajec, stanovené sú časy výluk


Foto: Železnice budú počas troch dní orezávať konáre na trati Žilina - Rajec, stanovené sú časy výluk Foto: ilustračné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v priebehu troch dní vykonávať orezávanie konárov stromov na trati Žilina - Rajec. Výlukové práce sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. februára, v čase od 9.00 do 15.00 hod. v úseku medzi Lietavskou Lúčkou a Rajcom a 9. februára, v čase od 7.20 do 13.20 hod. v úseku Žilina – Bytčica.  V uvedenej dobe budú vybrané vlaky osobnej dopravy nahradené autobusovou dopravou.

Zamestnanci ŽSR budú orezávať konáre stromov ohrozujúcich bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Túto činnosť vykonajú počas prvých dvoch dní výluky na 5,7- kilometrovom úseku medzi Lietavskou Lúčkou a Rajcom a 9. februára na 3,4-kilometrovom úseku medzi Žilinou a Bytčicou. Práce zrealizujú za pomoci mechanizmov – rušňa a montážnej plošiny.

Odstraňovanie náletových drevín a konárov stromov je súčasťou bežnej údržby tratí ŽSR s cieľom zabezpečiť dobré výhľadové pomery na trati a predísť poškodeniu železničných vozidiel, prípadne zraneniu cestujúcich.
Zimný výrub drevín (stromy, kry, liany) je vykonávaný len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca.

Vybrané vlaky nebudú premávať, železnice prosia o trpezlivosť


Počas denných výluk bude železničná prevádzka na trati Žilina - Rajec obmedzená, dôjde k odrieknutiu vybraných vlakov osobnej dopravy, ktoré nahradia autobusy. Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach, alebo ich poskytne dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko na telefónnom čísle kontaktného centra - 18 188, prípadne na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Prečítajte si viac: