Nad oknami bytov sa objavili ďalšie kamery, obyvatelia sa boja o súkromie


Foto: Nad oknami bytov sa objavili ďalšie kamery, obyvatelia sa boja o súkromie

Ešte v roku 2014 sme informovali o umiestnení kamery, na ktorú nás upozornila čitateľka. Kamera Mestskej polície Žilina, ktorá bola umiestnená na roh paneláku, vzbudzovala u obyvateľov bytovky dojem, že mestskí policajti môžu monitorovať aj časť ich bytov - súkromného majetku. Takéto kamery sú štandardne všesmerové a teda podľa potreby sa môžu otáčať a snímať určitú časť verejného priestranstva.

Mestská polícia ešte v novembri 2014 reagovala na dezinformácie ohľadom prevádzky mestského kamerového systému. Ubezpečila obyvateľov sídlisk, že mestský kamerový systém výlučne monitoruje verejné priestranstvá.

Monitorovacie bezpečnostné kamery sa umiestňujú predovšetkým na miesta prístupné verejnosti a len na účely verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality a vandalizmu. Bezpečnostné kamery počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov.


Hovorca mesta Pavol Čorba ešte v minulosti informoval, že za účelom zamedzenia sledovania súkromných priestorov v budovách boli v konkrétnych kamerách nainštalované tzv. privátne zóny, ktoré ani neumožňujú službukonajúcim policajtom sledovať časti bytov. Navyše osoba, ktorá je oprávnená manipulovať s kamerovým systémom, je pred použitím systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Po dvoch rokoch nás opäť kontaktovali obyvatelia mesta - sídliska Solinky, ktorým pribudla v blízkosti domova bezpečnostná kamera. Pre jej umiestnenie v priestore balkóna jedného z bytov vyslovili obavu zo sledovania. Zatiaľ nie je presne známe, či ide o ďalšiu kameru, ktorá spadá pod mestskú políciu, alebo patrí niektorému z obyvateľov bytovky.

S otázkou, či kameru na panelák umiestnilo vedenie mesta, sme sa obrátili na hovorcu. Aj v tomto prípade sme položili rovnakú otázku, ako v roku 2014 - či v prípade, ak sú kamery vo vlastníctve mesta, boli vykonané rovnaké opatrenia na zamedzenie sledovania bytov.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu