V Žiline sa neustále pracuje na odstraňovaní škôd po pondelkovej búrke


Foto: V Žiline sa neustále pracuje na odstraňovaní škôd po pondelkovej búrke
Galéria: 10 fotiek

Žilina 24. 7. 2014 – Krízový štáb mesta Žilina naďalej pokračuje v koordinovaní prác na odstraňovaní škôd po pondelkovej búrke. Mesto dnes zabezpečilo pre občanov v mestských častiach Považský Chlmec, Vranie, Brodno a Budatín vysúšače na vysušenie zatopených priestorov, ako aj čistiace a dezinfekčné prostriedky pre zasiahnuté školy a domácnosti.

V mestských častiach Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Strážov a Budatín zasiahnutých pondelkovou búrkou sa naďalej pracuje na odstraňovaní škôd po pondelkovej búrke – čistia sa ulice a upchaté odtoky dažďovej kanalizácie. Naďalej sa pília a odvážajú poškodené stromy a popadané konáre a odvážajú sa zaplnené veľkokapacitné kontajnery.

Mesto Žilina vyjadruje veľkú vďaku všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktoré v tejto ťažkej situácií poskytli pomoc a bez váhania nasadili svoje personálne a technické prostriedky pri odstraňovaní vzniknutých škôd. Do upratovacích prác sa zapojili viaceré občianske združenia, dobrovoľníci, charitatívne organizácie i športové kluby – medzi inými mladí žilinskí hokejisti a manažment MsHK Žilina, a.s., ktorí dnes pomáhali v Považskom Chlmci. Ničivá búrka poškodila aj priestory zimného štadióna, našťastie išlo len o zatopenie pivničných priestorov a poškodenie chodby, čo zvládol MsHK Žilina vo vlastnej réžii.

Považský Chlmec
Mesto Žilina prioritne vyčlenilo finančné prostriedky na odstránenie dôsledkov živelnej pohromy v tejto mestskej časti. Dnes boli odpratané nánosy z miestnych komunikácií. Na ulici Na Hôrke musí spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) najprv dokončiť opravu poruchy na vodovode, na budúci týždeň sa začne s opravou súvislých častí tejto ulice a bude sa spevňovať aj podmytá komunikácia v hornej časti ulice.

Brodno
Dnes ráno sa z iniciatívy Mesta Žilina uskutočnilo stretnutie so zástupcom Železníc SR ohľadom vyčistenia nánosov v priepuste pod železničným priecestím. Mesto Žilina hneď po odznení záplavovej vlny opätovne vyzvalo ŽSR na vyčistenie tohto priepustu. ŽSR v doobedňajších hodinách nasadili potrebnú mechanizáciu a začali čistenie, ktoré bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. V poobedňajších hodinách sa stretli zástupcovia Mesta a ŽSR priamo na mieste a dohodli ďalší postup prác a teda aj vyčistenie susediaceho priepustu (v smere na Čadcu), ktorý sa nachádza pod železnicou.

Na podnet Mesta pokračoval v sanačných prácach aj Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ktorý čistil potok smerom pod železničným priecestím a zároveň pokračovali práce na spevnení podmytých brehov. Súbežne s ostatnými prácami sa čistí areál základnej školy.

Budatín
Peší podchod na Námestí hrdinov je už vyčistený a priechodný.

Strážov
Mesto Žilina taktiež oslovilo spoločnosť SEVAK, aby urýchlene riešila situáciu v mestskej časti Strážov, kde bolo niekoľko záhrad zaliatych splaškovou kanalizáciou.

Občania môžu naďalej nahlasovať požiadavky

Občania, ktorí potrebujú pomoc s odstraňovaním škôd po povodni, môžu nahlasovať požiadavky v čase od 7.30 do 15.00 hod. na telefónne čísla Mestského úradu v Žiline: 041/ 70 63 103.

V prípade záujmu o umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na odstránenie škôd po povodni je potrebné túto požiadavku nahlásiť na tel. čísle: 041/ 70 63 231. Kontajnery budú pristavované na uliciach v postihnutých lokalitách, nie pred každým rodinným domom.

Mimo uvedených hodín môžu občania nahlasovať problémy na telefónne číslo Mestskej polície Žilina: 159.

Možnosť zapožičania vysúšačov
Mesto Žilina zabezpečilo aj vysúšače na vysušenie zatopených priestorov. Záujem je potrebné nahlásiť príslušným poslancom mestského zastupiteľstva v jednotlivých mestských častiach.

zdroj: TS Mesto ŽilinaPrečítajte si viac: