Mesto vyhlásilo urbanistickú súťaž na riešenie Námestia A. Hlinku so sadom SNP a Farskými schodmi


Foto: Mesto vyhlásilo urbanistickú súťaž na riešenie Námestia A. Hlinku so sadom SNP a Farskými schodmi

Dňa 2. januára 2017 vyhlásil Mestský úrad v Žiline urbanisticko-krajinársku súťaž o Námestie Andreja Hlinku s parkom. Predmetom súťaže je urbanisticko-krajinárske riešenie Námestia A. Hlinku s priľahlým parkom – Sadom SNP a Farskými schodmi a jeho väzieb na ostatné priestory a zóny mesta.

V návrhu by mali myslieť aj na cyklistov, víťaz získa 3000 eur

„Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-krajinárskej štúdie s architektonickými detailmi a očakáva, že výsledkom súťaže bude atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by mal naďalej plniť funkciu verejného priestranstva – námestia s parkom ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru. Dôležité je tiež vytvorenie podmienok pre cyklistov. Riešené územie predstavuje jednu z najvýznamnejších častí centra mesta,“ uvádza špecializovaný portál archinfo.sk

Odovzdávanie návrhov prebieha do 20. februára 2017 o 14:00 hod. Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže prebehne 27-28. februára, vyhlásenie jej výsledkov prebehne v lehote do 28. marca 2017.  Pre prvých 3 troch víťazov sú pripravené finančné odmeny. Víťaz získa odmenu 3000 eur, druhý uchádzač 1800 eur a tretí 1200 eur.

Zloženie poroty

Riadni členovia
1. Ing. Jozef Oswald
2. Ing. Anabela Riljaková
3. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., AA
4. Ing. arch. Viera Šottníková
5. Ing. arch. Ferdinand Buček
6. Ľubomír Závodný, AA
7. Ing. Helena Sarvašová, AKA
Náhradníci
1. Ing. arch. Ľubica Brunová, AA
2. Ing. arch. Lucia Streďanská
3. Ing. arch. Alena Rihalová
4. Mgr. Jozef Skukálek


Prečítajte si viac: