Na trati Lietavská Lúčka - Rajec bude v dňoch 21. a 22. novembra odstávka


Foto: Na trati Lietavská Lúčka - Rajec bude v dňoch 21. a 22. novembra odstávka Foto: ilustračné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonajú v dňoch 21. a 22. novembra, v čase od 9.00 h. do 15.00 h. údržbu trate medzi železničnými stanicami Lietavská Lúčka a Rajec. V uvedenej dobe budú vybrané vlaky osobnej dopravy nahradené autobusovou dopravou.

Zamestnanci ŽSR počas štandardnej údržby trate medzi Lietavskou Lúčkou a Rajcom vykonajú opravu geometrickej polohy traťovej koľaje na miestach určených meracím vlakom, ako aj na miestach zanesených blatom. Strojným podbitím opravovaných úsekov trate sa zabezpečený normovaný stav a prevádzková spôsobilosť železničnej dopravnej cesty.

Uvedené činnosti ŽSR vykonávajú vlastnými personálnymi aj strojnými kapacitami.

Počas denných výluk bude železničná prevádzka na trati Žilina - Rajec obmedzená, dôjde k odrieknutiu vybraných vlakov osobnej dopravy, ktoré nahradia autobusy. Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach, alebo ich poskytne dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko na telefónnom čísle kontaktného centra - 18 188, prípadne na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

ŽSR prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v dôsledku opravných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


Prečítajte si viac:Zdroj: TS ŽSR