Staré domy pri Rosinskej ceste sa rozpadávajú, stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad


Foto: Staré domy pri Rosinskej ceste sa rozpadávajú, stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad
Galéria: 3 fotky

Viacerí čitatelia nás začali upozorňovať na opustené domy, ktoré sa nachádzajú pri Rosinskej ceste, pod mostom cesty I/18. Oba domy sú už viac ako 10 rokov neobývané a začínajú sa rozpadať. Jedna zo stavieb sa postupne rúca, len nedávno sa zosypal celý balkón a neustále z nej padajú úlomky. Druhý dom je v lepšom stave, čo využila skupinka bezdomovcov, ktorá začala v dome pred necelým rokom obývať. Ľudia, ktorí okolo domov denne prechádzajú sa preto začali zaujímať, či sa tento priestor niekedy skultivuje a odstránia sa nebezpečné stavby.

Aktuálne informácie sme zisťovali aj na žilinskej radnici. V otázke opustených domov na Rosinskej ceste bude postupovať stavebný úrad podľa § 86 a § 87 stavebného zákona. 

§ 86 ods. 2 stavebného zákona

Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.


§ 87 ods. 1 stavebného zákona

Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.

Na otázku, či mesto má v kompetencii riešenie týchto dvoch stavieb, sme sa obrátili na hovorcu. Hovorca mesta Pavol Čorba uviedol nasledovné stanovisko:

„Aby mohol stavebný úrad nariadiť uskutočnenie nevyhnutných úprav na stavbe alebo nápravu neudržiavanej stavby rozhodnutím, musí byť preukázané, že je to vo verejnom záujme. Na prešetrenie stavu domov a ohrozenia verejného záujmu vykoná stavebný úrad štátny stavebný dohľad. Až potom bude jasné, či môže vlastníkovi domov nariadiť vykonať opravu stavieb.“

Je teda otázkou času, kedy sa pristúpi k oprave resp. zbúraniu týchto stavieb. Ostáva len dúfať, že sa v ich blízkosti nikto nezraní. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu