Poslanci prerokovali petíciu za zachovanie Starého trhoviska


Foto: Poslanci prerokovali petíciu za zachovanie Starého trhoviska Foto: ilustračné - zilina-gallery.sk

Dňa 8. 9. 2016 bola na mesto Žilina doručená petícia občanov, ktorí podpísaním žiadajú mesto Žilina o zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline. Trhovisko sa nachádza na ulici Horný Val. V minulosti pritom už poslanci zvažovali aj možnosť presunutia Starého trhoviska z centra mesta práve kvôli jeho zanedbanému stavu.

„V žiadosti uvádzajú zozbieraný počet podpisov 6025. Pri preverovaní všetkých priložených 241 petičných hárkov bolo zistené, že 2744 podpisov nespĺňalo všetky zákonom stanovené náležitosti. Po odpočítaní neplatných údajov zostalo platných 3277 podpisov. Veľká časť osôb podpísaných pod petíciou nemá trvalý pobyt na území mesta Žilina, ale aj tieto podpisy sú považované za platné a sú započítané do celkového množstva platných podpisov,“ spresňuje dôvodová správa k návrhu.

Petícia prebiehala výlučne v priestore Starého trhoviska

Ako spresnil počas svojho vystúpenia priamo na zastupiteľstve predseda petičného výboru Richard Hlavienka, petícia prebiehala výlučne v priestoroch trhoviska. Teda na mieste, kde sa nachádzajú dotknuté osoby.  

„Myslím si, že petícia mala opodstatnenie. Ukázala nám všetkým, že občania Žiliny chcú mať na tomto mieste trhovisko, a zároveň vyvolala potrebu, u niektorých správcov trhoviska, zmeniť jeho vizáž. To, do akej miery sa podarí priniesť zmenu do tohto priestoru, bude samozrejme závisieť od ďalších rokovaní všetkých zúčastnených strán,“ uviedol vo svojom vystúpení predseda petičného výboru.

Ako ďalej doplnil, momentálne vzniká architektonická štúdia, na ktorej spracovaní sa podieľajú autori oceňovaného prístrešku na Straníku. Štúdiu podľa slov poslanca Petra Fiabáne predbežne komentovali aj pamiatkári. Verejnosti sú dostupné vizuály, ktoré zverejnil na Facebooku architektonický ateliér 2021.

Posted by 2021 on 18. október 2016


Posted by 2021 on 18. október 2016Primátor Igor Choma pripomenul, že mesto Žilina sa v minulosti snažilo o odkúpenie budovy vedľajšieho trhoviska (budova SMER-u) a presťahovania trhov do krytých priestorov, jej majiteľ však podľa slov primátora neprejavil záujem o takéto riešenie.

 

Prečítajte si viac: