Osud 11 rodín z vyhorenej bytovky je zatiaľ nejasný, čaká sa na vyjadrenie statika


Foto: Osud 11 rodín z vyhorenej bytovky je zatiaľ nejasný, čaká sa na vyjadrenie statika Foto: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Po tom, ako predvčerom vyhorel bytový dom na Bratislavskej ulici, a jeho obyvatelia sú v momentálnej krízovej situácii umiestnení v telocvični na Hollého, zasadal dnes, už druhý deň po sebe, Krízový štáb mesta Žilina. Mesto krátko po udalosti poskytlo 11 rodinám nevyhnutnú pomoc tak, ako to určuje zákon.

“Po dnešnom zasadnutí Krízového štábu mesta Žilina boli splnené zo strany samosprávy všetky náležitosti § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, keďže obyvateľom sme poskytli nevyhnutnú a okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou. Zabezpečili sme im ubytovanie v telocvični základnej školy na Hollého ulici (boli im poskytnuté deky a spacáky pre deti), nevyhnutnú stravu (raňajky, obed, večera) a hygienu (k dispozícii WC, umývadlá a sprchy),” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Ďalší osud rodín je nejasný, čaká sa na vyjadrenie statika

Predstavitelia mesta situáciu riešia, zajtra, 21. októbra 2016, bude štáb zasadať opätovne. Zúčastní sa na ňom aj člen Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Pri posudzovaní situácie je nutné vyjadrenie statika, ktorý určí, či je možný bezpečný návrat pre rodiny späť do bytového domu. V súčasnosti prebieha pátranie po projektovej dokumentácii budovy, keďže bola postavená ešte pred druhou svetovou vojnou.

“Mesto v zásade čaká na vyjadrenie statika. Problém je v tom, že statik na posúdenie stavu potrebuje projektovú dokumentáciu, ktorú s ťažkosťami zháňame cez štátny archív, pretože táto budova bola postavená ešte pred 2. svetovou vojnou. Následne budeme môcť k danej veci zaujať objektívne stanovisko,”
spresnil Čorba.

Mesto je pripravené aj na krízové riešenie situácie, upozorňuje však, že rodiny nemajú platné nájomné zmluvy. Nevyplýva pre nich teda nárok na pridelenie mestských bytov. “Zvažujeme aj krízové varianty - obytné kontajnery alebo stany, pretože nikto z obyvateľov bytovky nemá s mestom platnú nájomnú zmluvu, a preto nemajú ani nárok na pridelenie mestského nájomného bytu. Bude pravdepodobne zvolané aj mimoriadne mestské zastupiteľstvo, aby poslanci mohli rozhodnúť o ďalšom postupe mesta,” doplnil hovorca.

Mesto doteraz nikto nekontaktoval, pomoc by uvítalo


V prípade 11 rodín, ktorých osud je zatiaľ neznámy, mesto Žilina nekontaktovala žiadna mimovládna alebo nezisková organizácia za účelom pomoci v tejto ťažkej situácii. Pritom by sa akákoľvek pomoc zišla. “Nie, nekontaktovala. Pomoc by sme uvítali,” uzavrel Čorba. Požiarom bola poškodená nosná časť strechy, príčina jeho vzniku je v štádiu vyšetrovania.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu