Zmenia adries v Zástraní - až po komunálnych voľbách


Foto: Zmenia adries v Zástraní - až po komunálnych voľbách

Žilina 11. 7. 2014 – Mestský úrad v Žiline oznamuje obyvateľom mestskej časti Zástranie, že zmenu trvalého pobytu a dokladov si budú môcť opäť vybaviť až od 17. novembra 2014. Je to z toho dôvodu, že už bol vyhlásený termín komunálnych volieb a teda plynie moratórium, počas ktorého Mesto nemôže rozhodnúť o územnej zmene, ani určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

V zmysle zákona o obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia volieb do orgánov územnej samosprávy nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. Občania mestskej časti Zástranie si budú môcť opäť vybaviť zmenu trvalého pobytu a dokladov až po komunálnych voľbách, ktoré sa konajú v sobotu 15. novembra 2014.

Dôležité upozornenie
Občania môžu naďalej prísť na stavebný odbor mestského úradu (kancelária č. 225), kde si dajú zaevidovať nové označenia ich domov na evidenčnú kartu budovy. Pre jednoduchšie vybavenie zmeny trvalého pobytu a dokladov prosíme občanov, aby si so sebou priniesli geometrický plán, katastrálnu mapu so zameraním ich domu a list vlastníctva od domu. Po skončení moratória budú pracovníkmi mestského úradu kontaktovaní, že si môžu prísť urobiť trvalú zmenu na evidenciu obyvateľstva do Klientskeho centra mestského úradu.

Nové názvy ulíc v Zástraní, ktoré si vybrali miestni obyvatelia podľa svojich tradičných názvov, boli schválené mestským zastupiteľstvom v decembri minulého roku. Nanovo pomenované ulice v Zástraní významne pomôžu lepšej orientácií najmä záchranným zložkám, kedy je presná lokalizácia a rýchlosť príjazdu často krát otázkou života.

Prečítajte si viac: