Opustil nás Martin Bálik – žilinský divadelník a bábkar


Foto: Opustil nás Martin Bálik – žilinský divadelník a bábkar

Mesto Žilina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 15. októbra 2016 zomrel Mgr. Martin Bálik. K vyjadreniam sústrasti rodine zosnulého umelca sa pripája primátor Igor Choma i pracovníci Mestského úradu v Žiline.

Mgr. Martin Bálik sa narodil 19. septembra 1929 v obci Sása (okres Zvolen). Bol popredný slovenský divadelník, pedagóg, výrobca divadelných bábok. Celý život zasvätil bábkovému divadlu a výrobe a zdokonaľovaniu technológie výroby bábok. Zhotovil desiatky výprav, kulís a rekvizít k divadelným hrám a rozprávkam a stovky nádherných a jedinečných bábok (marionety, maňušky). Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor výtvarná výchova u prof. Kostku a prof. Štefunka, neskôr na DAMU v Prahe scénografiu a technológiu bábok. Pôsobil v slobodnom povolaní a tiež ako scénický výtvarník na viacerých divadelných scénach.Od roku 1962 pôsobil ako vedúci výtvarník v Bábkovom divadle Žilina. V Žiline pôsobil aj ako pedagóg výtvarnej výchovy na stredných školách a Ľudovej škole umenia (dnešná Základná umelecká škola), taktiež spolupracoval s Mestským divadlom Žilina. Je známym slovenským inovátorom pohybovej mechaniky bábok, čomu sa venoval dodnes. Je nositeľom ceny Genuis loci Solnensis, ktorú každoročne udeľuje Zbor Žilincov. V roku 2011 bola jeho celoživotná práca ocenená Cenou primátora mesta za významný prínos pre rozvoj divadelného a bábkarského umenia v Žiline a na Slovensku.

„Bolo mi cťou, že som mal možnosť majstra Bálika poznať osobne. Niekoľkokrát sme sa stretli pri rôznych príležitostiach, bol to vzácny človek, plný životnej múdrosti a skúsenosti. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine zosnulého,“ povedal s ľútosťou Igor Choma.

Mgr. Martin Bálik zomrel dňa 15. októbra 2016. Rozlúčkový obrad a pocta zosnulému sa budú konať v piatok 21. októbra 2016 o 10.00 hod. v Mestskom divadle Žilina.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina