Dobrá správa pre vodičov, cesty II. a III. triedy v Žilinskom kraji prejdú opravami


Foto: Dobrá správa pre vodičov, cesty II. a III. triedy v Žilinskom kraji prejdú opravami

Najviac zničené cesty II. a III. triedy v Žilinskom kraji prejdú opravami výtlkov, taktiež prebehne aj oprava mostov v havarijnom stave a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia. Do obnovy spadajú úseky v celkovej dĺžke 11,9 km.

Predpokladaná cena opráv predstavuje 875 063 eur.

Predseda ŽSK Juraj Blanár informoval, že v tomto programovom období získal samosprávny kraj na cesty II. a III. triedy z fondov Európskej únie – Regionálneho operačného programu alebo z cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika a Slovensko – Poľská republika dovedna asi 27 miliónov eur.

„Ale to nepostačuje, pretože sme zrekonštruovali niečo cez 200 km ciest. A celkovo ich máme 1450 km. Čiže, každý si urobí obraz, koľko by sme ešte potrebovali finančných prostriedkov na cesty, ktoré nie sú v uspokojivom stave. Náš záujem je pokračovať v rozvoji správy ciest, ktorá sa vybavuje novými mechanizmami, aby sa profesionalizovala. A zároveň zháňať finančné prostriedky nielen z vlastného rozpočtu, ale aj z iných zdrojov” dodal Juraj Blanár.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu