V Považskom Chlmci sa konečne dočkajú kanalizácie, poslanci schválili investičný zámer


Foto: V Považskom Chlmci sa konečne dočkajú kanalizácie, poslanci schválili investičný zámer

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) pripravujú investičnú akciu – stavbu „Považský Chlmec - Stoková sieť“. Cieľom je vybudovanie splaškovej kanalizácie v mestskej časti Považský Chlmec. Na základe dlhoročnej a silnejúcej požiadavky obyvateľov má okrem SEVAK-u záujem vybudovať v tejto mestskej časti sieť dažďovej kanalizácie aj Mesto Žilina. Táto sieť by mala zamedziť ďalším škodám pri väčších prívalových zrážkach, kedy dochádza k lokálnym záplavám. Ich negatíva pocítili obyvatelia Považského Chlmca v dôsledku nedostatočných existujúcich odvodňovacích systémov aj počas tohto leta.

Z tohto dôvodu vstúpilo Mesto Žilina do rokovaní so spoločnosťou SEVAK, keďže spomínané dva ciele by mohli byť splnené simultánne a realizované v rámci jednej stavby. Výsledkom rokovaní mesta Žilina a spoločnosti SEVAK je dohoda o budúcej realizácii stavby „Považský Chlmec - Stoková sieť“, ktorej predmetom je úprava vzájomných pomerov mesta a SEVAK-u.

Mesto sa bude podieľať na stavbe viac ako 37 percentami


Celkovo by mali náklady na realizáciu stavebných prác, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor dosiahnuť výšku 3 284 450 eur s DPH. Na tejto sume sa bude SEVAK podieľať 62,43%, v absolútnom vyjadrení čiastkou 2 050 566 eur. Mesto Žilina sa bude na celkových nákladoch podieľať 37,57%, čo v predpokladaných nákladoch predstavuje 1 233 884 eur. Ak by bola vysúťažená suma nižšia alebo vyššia, financovanie zostane zachované vo vyššie uvedenom percentuálnom pomere.

Finančné náklady na jednotlivé stavebné objekty sú zatiaľ len orientačné, spresnené budú po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor. Za tento návrh bolo na dnešnom 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 27 poslancov, nikto nebol proti.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu