Osoby sprevádzajúce dieťa v MHD budú jazdiť bezplatne aj bez kočíka


Foto: Osoby sprevádzajúce dieťa v MHD budú jazdiť bezplatne aj bez kočíka Foto: ilustračné

Na dnešnom 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci zmenu v tarifných podmienkach Dopravného podniku mesta Žilina, ktorý uľahčí život najmä matkám využívajúcim bezplatnú prepravu s deťmi do troch rokov. Podľa doterajších pravidiel mohla osoba sprevádzajúca osoba cestovať bezplatne, ak mala dieťa v kočíku. Schválená zmena však reflektuje to, že množstvo rodičov prepravuje dieťa napríklad na rukách alebo v šatke či krosnách. V tarifných podmienkach budú pridané tieto spôsoby prepravy a aj z nich vyplynie nárok na bezplatné sprevádzanie dieťata až do 3 rokov.

Prax ukázala, že rodičia, alebo sprevádzajúce osoby dieťaťa využívajú aj iné formy prepravy dieťaťa ako je kočík. Týmto vychádzame v ústrety aj ostatným, bez toho, aby sme nútili cestujúcich prepravovať deti v kočíku. Bezplatné cestovanie budú môcť využívať osoby ktoré sprevádzajú dieťa až do ukončeného 3. roku veku dieťaťa, bez ohľadu na to, akou formou je dieťa prepravované, či už na rukách, v šatke, v krosnách,” uvádza sa v schválenom návrhu.

Bezplatný doprovod aj bez kočíka bude platiť aj pre nežilinčanov, v Žiline má naň nárok 3570 detí


Zmena tak len rozširuje spôsoby, akým môže sprevádzajúca osoba cestovať. “Bezplatné cestovanie pre sprevádzajúcu osobu bude platiť bez rozdielu, či je cestujúci zo Žiliny alebo nie. V meste Žilina žije 3570 detí vo veku, na ktorý sa bude vzťahovať bezplatné cestovanie pre sprevádzajúce osoby. Touto zmenou len povoľujeme aj inú formu využitia bezplatnej dopravy, bez nutnosti využívať detský kočík,” spresňuje návrh.

Pri prípadnej kontrole bude musieť osoba sprevádzajúca dieťa preukázať jeho vek čipovou kartou dopravcu vystavenou na dieťa, alebo cestovným pasom, prípadne iným platným originálnym dokladom dieťaťa. Zmena bude platná od 1. októbra 2016.


Prečítajte si viac: