Práce na stavbe kruhového objazdu v Celulózke začali, doprava bude obmedzená


Foto: Práce na stavbe kruhového objazdu v Celulózke začali, doprava bude obmedzená
Galéria: 17 fotiek

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil pred niekoľkými mesiacmi na svojej stránke výzvu na predkladanie ponúk, ktorej predmetom bola prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 (III/2084 a III/2085), Žilina - Celulózka podľa projektovej dokumentácie a stavebné úpravy križovatky ulíc Pri Celulózke a Rosinská, v blízkosti Vodného diela Žilina.

Účelom prestavby je vybudovanie okružnej križovatky s priemerom D=36m v optimálnom umiestnení z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej križovatky, ako dopravného uzla automobilovej, ale aj pešej a cyklistickej dopravy, s napojením na jestvujúce zariadenia a prevádzky, či prepojenie obytných sídiel a oddychových zón.


Vybudovanie okružnej križovatky by neskôr spolu so zmenou organizácie dopravy malo prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie nielen pri Celulózke a na Rosinskej ceste, ale aj na vjazde a výjazde z mestskej časti Trnové.

Po vybudovaní objazdu sa cesta stane oficiálne cestou III.triedy. Predtým ju však čakajú veľké úpravy. Má byť opravená staticky aj šírkovo. Súčasťou kruhovej križovatky bude tiež pripojenie smerom k parkovisku pred Vodným dielom a jeden samostatný výjazd k výstavbe na konci Celulózky pod Vlčincami. Podľa pôvodnej dokumentácie sa počítalo aj s vybudovaním odbočovacieho pruhu kúsok ďalej, smerom na Trnové.

V smere z Trnového bude po dokončení okružnej križovatky zakázané odbočenie doľava na Vlčince a v smere z Vlčiniec bude zákaz odbočenia doprava na Trnové. V oboch prípadoch budú autá jazdiť cez kruhový objazd a vracať sa späť na pôvodnú trasu.

Predpokladané náklady na stavebné práce sú 420 432 eur bez DPH. Výstavbu bude financovať Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina a vlastníci vedení v styku s cestou.


Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty III/2084

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty III/2084 v mieste stykovej križovatky ulíc Pri Celulózke a Rosinská cesta z dôvodu realizácie stavby „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890“

Druh uzávierky: čiastočná

Dôvod uzávierky: realizácia stavby „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890“

Termín uzávierky: 20. september 2016 - 31. január 2017 – rozdelený v zmysle projektovej dokumentácie na štyri etapy

Dĺžka uzávierky: cca 140 metrov

Popis obchádzky : cestná premávka bude obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdeného pruhu prejazdnej šírky 2,75 metra, podľa jednotlivých etáp výstavby

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmoPrečítajte si viac: