Mesto dnes sprístupnilo nové športovisko pre deti a mládež v mestskej časti Závodie


Foto: Mesto dnes sprístupnilo nové športovisko pre deti a mládež v mestskej časti Závodie
Galéria: 2 fotky

Mesto buduje možnosti trávenia voľného času pre deti nielen v samotnom centre mesta a na sídliskách, ale i v jeho mestských častiach. Ihrisko pri základnej škole v Závodí bolo slávnostne sprístupnené deťom a mládeži v pondelok 19. septembra za účasti primátora Igora Chomu a súčasného vedenia školy.

Žilinské deti môžu od septembra využívať športové ihrisko, detské ihrisko a posilňovanie v prírode – workout v Závodí, ktoré sa dočkalo revitalizácie. Cieľom projektu bolo skvalitnenie podmienok tunajších žiakov, miestnych detí a mládeže na športové a telovýchovné aktivity.

Na financovaní sa spolupodieľali Nórske fondy a takisto pohotovostný fond poslancov za Závodie


V rámci projektu sa vybudovalo ihrisko s prírodnou a umelo zavlažovanou trávou, ktoré využíva dažďovú vodu zo striech. Začiatok realizácie projektu bol marec minulého roku, pričom financie vo výške 36 800 eur boli pokryté z tzv. Nórskych fondov v rámci projektu Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí.

Niekoľko mesačnou rekonštrukciou prešlo aj detské ihrisko, na ktorom sa vybudovalo 8 prvkov. Financovanie vo výške 26 000 eur bolo zabezpečené z rodičovského združenia pri základnej škole a školy v rámci rozpočtu školy určeného zriaďovateľom (vlastné príjmy) a takisto z pohotovostného fondu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod Závodie.

Okrem toho sa pri základnej škole vybudovalo 5 prvkov workout posilňovania v prírode, na ktoré boli použité finančné prostriedky vo 6 900 eur z vlastných príjmov základnej školy a rozpočtu rodičovského združenia pri základnej škole. „Kladieme dôraz na potreby našej mládeže, pretože práve oni sú našou budúcnosťou. Je preto našou snahou budovať a rozširovať možnosti trávenia ich voľného času a stavať miesta, kde sa môžu stretávať a voľne športovať. Aké ďalšie benefity prinesie toto ihrisko, ukáže čas. Ja však pevne verím, že len tie pozitívne,“ dodal primátor Igor Choma.


Zdroj: TS Mesto Žilina