Regionálne centrum pre autistov v Žiline oslavuje 10 rokov!


Foto: Regionálne centrum pre autistov v Žiline oslavuje 10 rokov! Foto: rca-za.sk

Okrúhle výročie oslávilo začiatkom septembra Regionálne centrum autistov Žilina, ktoré sa nachádza na ulici Do Stošky v Bánovej. Centrum začalo svoju činnosť 04. 09. 2006, kedy sa po prvýkrát otvorili brány prvej Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom (v tom čase jedinej školy tohoto druhu v Slovenskej republike). Táto škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí, pričom edukačný proces prebieha v štrukturovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov.

Projekt Regionálneho centra pre autistov v Žiline (RCA) vznikol z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre ľudí so špeciálno-pedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a ich rodinám,“ uvádza centrum na svojich webových stránkach.

Centrum slúži pre potreby celého regiónu, v tomto školskom roku má 18 žiakov. „Školu navštevuje v školskom roku 2015/2016 18 detí nielen zo Žiliny, ale aj z Kolárovíc, Terchovej a Ružomberka. Erudovaný tím špeciálnych pedagógov a asistentov je spoľahlivou zábezpekou pri plnení našich cieľov a poskytovaní kvalitného vzdelávania detí,“ popisuje aktuálny stav centrum na svojich stránkach.

Pri príležitosti 10. výročia založenia Regionálneho centra autistov, ktoré bolo dňa 4. septembra 2016, vznikol dokument o zariadení, ktorý poukazuje, čo všetko sa podarilo 10- ročnou mravenčou prácou vytvoriť. Videodokument je zároveň malým darčekom pre všetkých priateľov a podporovateľov Regionálneho centra autistov v Žiline.


Prečítajte si viac: