V Žiline sa vyučuje programovanie pre Android už na dvoch školách, v pláne sú ďalšie


Foto: V Žiline sa vyučuje programovanie pre Android už na dvoch školách, v pláne sú ďalšie
Galéria: 8 fotiek

Oficiálne otvorenie výučby programovania pre Android v školskom roku 2016/2017 sa konalo včera na ZŠ Karpatská, ktorá patrí medzi dve školy v Žiline s týmto inovatívnym predmetom. Klasifikovaná výučba predmetu “Programovanie pre Android” prebieha už druhý rok a je určená pre žiakov deviateho ročníka. Práve na Základnej škole Karpatská v Žiline sa uskutočnila minulý rok pilotná výučba, vďaka ktorej sa podarilo nastaviť učebné plány vhodne s ohľadom na vek žiakov. Od septembra 2016 zaviedla predmet do svojej výučby aj ZŠ v Závodí.

Otvorenia výučby v školskom roku 2016/2017 sa na ZŠ Karpatská zúčastnil aj 1. viceprimátor mesta Žilina Patrik Groma, riaditeľka ZŠ Eva Smolková a predseda občianskeho združenia HARPÚNA Michal Hybský. Pre potreby projektu bola navyše na škole zmodernizovaná počítačová učebňa, vďaka novým výkonnejším počítačom bude práca žiakov aj vyučujúcich efektívnejšia. Analýza pilotného ročníka skúmala najmä vhodnosť predmetu pre základné školy, nakoľko žiaci sa učili okrem odbornej slovnej zásoby a algoritmického myslenia, programovať v jazyku Java a používať vývojové prostredie Android studio.Minulý rok mali prevahú dievčatá, pilotný ročník úspešne zvládli všetci zapojení žiaci

Predmet Programovanie pre Android úspešne ukončili všetci zúčastnení študenti, navyše s primeranými známkami a praktickými vedomosťami. Každý z nich dokázal po absolvovaní predmetu samostatne vytvoriť jednoduchú Android aplikáciu. Zaujímavosťou a príjemným prekvapením bola vysoká účasť dievčat, ktoré sa nenechali zahanbiť a v počte získaných bodov sa na konci školského roku umiestili na popredných pozíciach.

“Okrem základov programovania sme sa žiakov snažili naučiť odbornú slovnú zásobu, ktorá im pomôže vyhľadávať riešenia problémov a využívať voľne dostupné zdroje na interne v prípade, že sa rozhodnú ďalej samostatne rozvíjať svoje vedomosti v tejto oblasti,” spresnil význam výučby odbornej slovnej zásoby predseda občianskeho združenia HARPÚNA Michal Hybský.

Pribudli školy aj predmet, pre budúci ročník je cieľom 100 škôl a rozšírenie ponuky predmetov

Od školského roku 2016/2017 sa výučba predmetu rozširuje zo ZŠ Karpatská aj na ZŠ Školská v Žiline. Na obidvoch školách bude prebiehať druhý ročník výučby rovnakou formou klasifikovaného predmetu pre deviatakov, ktorý bude vyučovaný odborníkom z praxe. Okrem rozšírenia programovania pre Android začne pilotné overovanie “Aplikovanej elektrotechniky a robotiky” na ZŠ Hájik, ktoré má potenciál vyústiť do ďalšieho inovatívneho predmetu pre žiakov základných a stredných škol. V rámci Aplikovanej elektrotechniky a robotiky žiaci preberú základy práce s mikroovládačom Arduino a otestujú si svoje vedomosti z fyziky informatiky a matematiky, ktoré získali v predošlom priebehu štúdia.

Občianske združenie, ktoré stojí za aktivitou, plánuje postupne rozširovať výučbu na školy po celom Slovensku. Podľa plánov pre budúci rok by tak mohla výučba prebehnúť až na 100 školách. “Minulý rok bola väčšina práce členov združenia sústredená na vyladenie predmetu a vychytanie múch. V aktuálnom školskom roku budeme okrem zlepšovania predmetu venovať viac úsilia aktivitám, ktoré pomôžu rozšíriť výučbu na čo najväčší počet škôl, a zároveň príprave nových inovatívnych predmetov”,  uviedol predseda Michal Hybský.Už onedlho by sa tak žiaci mohli učiť napríklad základy 3D modelovania alebo vývoja hier. To predstavuje v dobe, kedy sa neustále zvyšuje čas strávený za počítačom vo vekovej skupine školopovinných detí, vítanú alternatívu k hraniu hier alebo chatovaniu. Účasť v predmete môže byť začiatom k pracovným návykom a znalostiam vhodným pre IT pozície, po ktorých je dopyt nielen v Žiline. Predmety navyše nabádajú ku kreatívnemu riešeniu problémov, s ktorými sa žiaci počas výučby stretávajú.

Výučbu Programovania pre Android realizuje občianske združenia HARPÚNA v spolupráci s mestom Žilina.


 Prečítajte si viac: