Reklamy na reštauráciu v Zbyňove sú priskrutkované k stromom v Žiline


Foto: Reklamy na reštauráciu v Zbyňove sú priskrutkované k stromom v Žiline

Čitatelia nás upozornili na reklamné pútače, ktoré boli rozmiestnené po stromoch na území mesta Žilina. Reklamu si neskôr všimli ľudia aj v okolitých obciach Rosina, Višňové, Porúbka a Poluvsie. Na reklame by nebolo nič zvláštne, nakoľko podobných reklamných zariadení a pútačov sa v meste a okolí nachádzajú stovky. Čitateľa nahnevalo, že osoba, ktorá reklamu umiestňovala, použila veľké skrutky a priskrutkovala ju na stromy. Takéto konanie sám čitateľ považuje za poškodzovanie zelene. 

Reklamné stavby presne definuje § 43 stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Stavebný úrad sa v rámci svojej činnosti žiaľ nezaoberá reklamnými pútačmi, ktoré nie sú reklamnými stavbami. Obrátili sme sa preto na mesto Žilina so žiadosťou o ďašie informácie.

“Reklamné pútače sa nachádzajú na stromoch, preto nemôže byť takéto umiestnenie považované za umiestnenie podľa § 43 ods. 1 stavebného zákona a reklamný pútač by teda nespĺňal podmienky  § 43 ods. 2 stavebného zákona, a teda by nebol reklamnou stavbou. Sankcia za uskutočňovanie alebo užívanie reklamných stavieb je upravená v § 105 ods. 5 a § 106 ods. 4 stavebného zákona. Jednou z nevyhnutných podmienok uloženia pokuty je však skutočnosť, že sa jedná o nepovolenú reklamnú stavbu, ktorá spĺňa definíciu § 43 stavebného zákona,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.


Čo sa teda týka možnosti umiestňovania reklamných pútačov alebo smerových tabúľ na stromy, môže stavebný úrad rovnako konštatovať, že sa v rámci svojej činnosti nezaoberá reklamnými pútačmi, ktoré nie sú reklamnými stavbami a teda umiestnenie reklamných pútačov na stromoch nemôže byť považované za umiestnenie podľa § 43 ods. 1 stavebného zákona Reklamný pútač by nespĺňal podmienky  § 43 ods. 2 stavebného zákona a teda by nebol reklamnou stavbou.


Podmienky vylepovania a umiestňovania reklamných pútačov na území mesta, ktoré nie sú reklamnými stavbami, upravuje VZN č. 16/2016 http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20160524092449.pdf.

“Na stromy teda nie je povolené umiestňovať reklamu. Za porušenie VZN môže mestská polícia uložiť v blokovom konaní pokutu do 33 €, v prípade nerešpektovania výzvy na odstránenie RIP zariadení postupuje vec na správne konanie na OÚ Žilina podľa zákona o priestupkoch,” dodal hovorca mesta.

Okrem malej pokuty v meste a obciach tak reklama rozmiestnená po stromoch nestojí veľa peňazí a dokonale plní svoj účel. Druhá vec je reakcia samotných obyvateľov mesta a obcí, ktorí sú nahnevaní. Otázne je, či má pozitívny, alebo negatívny prínos pre danú prevádzku.

Aktualizácia 16.40 hod.

Po zverejnení článku sa ozvali ďalší nespokojní ľudia, ktorí nahlásili reklamné pútače tejto prevádzky umiestnené na informačných tabuľkách v Rajeckej doline. Reklama údajne prekrýva informácie určené pre turistov a mnohé z nich už strhli aj samotní nahnevaní turisti. Podľa slov ľudí sú tieto reklamné pútače takmer v každej obci v Rajeckej doline a v okolí mesta Žilina.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: