Na zlepšenie cestného prepojenia Žilinského kraja bolo vyčlenených 238 miliónov eur


Foto: Na zlepšenie cestného prepojenia Žilinského kraja bolo vyčlenených 238 miliónov eur Foto: ilustračné

Európska komisia dňa 31.8.2016 schválila významný projekt na výstavbu cestnej infraštruktúry na Slovensku. Svoje rozhodnutie oznámila komisia včera, príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu bude vo výške 238 miliónov eur. Samotný projekt spadal ešte do programového obdobia 2007-2013.

Dopravná záťaž v okolí Martina a Žiliny by mala klesnúť

Zameraný je na prepojenie ciest v hornatých oblastiach na severnom Slovensku, cieľom je napojiť cestnú infraštruktúru v smere do Poľska a na východ Slovenska. Realizáciou projektu sa skvalitní transeurópsky dopravný koridor Rýn-Dunaj. Pre obyvateľov Žilinského kraja bude znamenať projekt odľahčenie dopravnej záťaže v okolí Žiliny a Martina spolu s celkovým zvýšením bezpečnosti cestnej premávky v regióne severného Slovenska.

“Tento nový projekt na Slovensku, podporovaný Európskou úniou, má dvojaký cieľ - zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť k hospodárskemu rozvoju regiónu,” uviedla na margo schválenia projektu eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Spolu má Slovensko na programové obdobie 2014-2020 k dispozícii viac ako 15 miliárd eur prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov.