Rozmestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Žiline počas jesene 2016


Foto: Rozmestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Žiline počas jesene 2016 Foto: ilustračné

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 9. do 23. 10. 2016 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.  

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené vždy v pondelok (sťahovanie z pôvodných stanovíšť a vývoz bude realizovaný nasledujúci deň) podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 5. 9. do 11. 9. 2016 – Vlčince a Hájik


Sídlisko Vlčince

    Vlčince I
        za Spoločenským pavilónom (pri výmenníkovej stanici)
        Ulica svätého Gorazda (koniec ulice pri garážach)
         Ulica svätých Svorada a Benedikta (oproti podchodu)

     Vlčince II
        Dobšinského ulica (za lekárňou)
        za obchodom („Pačino“)
        za bývalým skautským domom
        Moskovská ulica (pri obchodnom stánku)
 
    Vlčince III
        Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
        Karpatská ulica (pri základnej škole)
        Piešťanská ulica
        Zvolenská ulica
        Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice)

    Vlčince IV
        Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
        Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
        Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)              

Sídlisko Hájik

o   Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
o   Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
o   parkovisko pri COOP Jednota
o   Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
o   križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 12. 9. do 18. 9. 2016 – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Malá Praha

Sídlisko Hliny

    Hliny V
        Ružová ulica (pri Spoločenskom pavilóne)
        Hečkova ulica (parkovisko)
        Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

     Hliny VI
        za reštauráciou „Máj“
        pri objekte výmenníkovej stanice
        Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
        Bajzova ulica (pri SOU odevnom)

    Hliny VII
        Jarná ulica (pri pošte)
        Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
        Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

    Hliny VIII
        Lichardova ulica
        Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“)
        Rajecká ulica č. 1
        Daxnerova ulica (začiatok ulice)

Staré mesto

o    Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
o    Na Šefranici (v strede)

Malá Praha


o   križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
o   križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
o   križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
o   Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)

Od 19. 9. do 25. 9. 2016 – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto a Bôrik

Sídlisko Hliny

    Hliny I
        Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín)
    Hliny II
        Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“)
    Hliny III
        Ulica Tomáša Ružičku
        Puškinova ulica č. 5
    Hliny IV
        Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

Staré mesto

o   Na Sihoti
o   Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
o   Hollého ulica č. 25
o   Revolučná ulica (chodník vedľa výškových budov)
o   Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14
o   Klemensova ulica (začiatok ulice)
o   križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Bôrik

o      Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
o      Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode “Potraviny”)
o      križovatka Kraskovej ulice a Ulice Jána Kovalíka
o      Oravská ulica (oproti základnej škole)
o      Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
o      Na Malý Diel

Od 26. 9. do 2. 10. 2016 – Solinky, Celulózka, Rosinky a Trnové

Sídlisko Solinky

o   Smreková ulica (stred ulice)
o   Javorová ulica (stred ulice)
o   Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
o   Jaseňová ulica (stred ulice)
o   Platanová ulica (stred ulice)
o   Limbová ulica (stred ulice)
o   Gaštanová ulica (stred ulice)
o   Osiková ulica (stred ulice)
o   Dubová ulica (stred ulice)
o   Solinky – Juh

Celulózka

o   Pri Celulózke (pri bytovom dome)

Rosinky

o   Majerská ulica
o   Brezová ulica č. 56 – 59
o   spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

o   Magočovská ulica (konečná MHD)
o   Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
o   Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
o   Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
o   Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Od 3. 10. do 9. 10. 2016 – Bánová, Závodie, Bytčica, Mojšova Lúčka

Bánová

o   Námestie svätého Jána Bosca (“Vyhňa”)
o   Jabloňová ulica (pri trafostanici)
o   Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
o   Do Stošky (pri základnej škole)
o   križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie
 
o   Školská ulica (pri základnej škole)
o   križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty – zmena stojiska
o   Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
o   Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
o   Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bytčica

o   Na Záchrastí č. 34
o   Bystrická ulica (pri ihrisku)
o   Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD),
o   križovatka Chalúpkovej ulice a Záchrastia
o   Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
o   križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Mojšova Lúčka

o   Rybné námestie
o   Pstruhová ulica
o   Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Od 10. 10. do 16. 10. 2016 – Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie

Brodno

o    Zaroháčovská ulica
o    Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
o    Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
o    Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
o    Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
o    Zábrežná ulica (v strede ulice)
o    Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Budatín

o   Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
o   Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
o   Radová ulica (začiatok ulice)
o   križovatka Dolnej ulice a Závoz

Zádubnie

o    Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
o    Zádubanská ulica (pri Kultúrnom dome)
o    Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
o    Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie

o    Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
o    Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
o    Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
o    Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (Kultúrny dom)
o    Ulica Jána Mičicu (pri poľnohosp. družstve)

Od 17. 10. do 23. 10. 2016 – Strážov, Žilinská Lehota, Vranie a Považský Chlmec

Strážov

o   Priehradná ulica (konečná MHD)
o   Dedinská ulica (koniec ulice)
o   Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
o   Rajčanska ulica (v strede)

Žilinská Lehota


o    Kortinská ulica (pri Kultúrnom dome)

Vranie

o    Labutia ulica (pri lávke)
o    Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
o    Vrania ulica (pri Kultúrnom dome)
o    Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)

Považský Chlmec

o   Horská ulica (pri bývalom Kultúrnom dome)
o   Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
o   Pri Kysuci
o   križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
o   križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina