Časť študentov Žilinskej univerzity bude dostávať štipendiá od ŽSR


Foto: Časť študentov Žilinskej univerzity bude dostávať štipendiá od ŽSR

Už v septembri spúšťajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pilotný projekt štipendií pre časť študentov Žilinskej univerzity. Príspevok vo forme štipendia popri štúdiu sa bude týkať vybraných študijných odborov na univerzite, časom by mohli do projektu pribudnúť ďalšie vysoké školy. Štipendium budú môcť získať študenti tretích až piatych ročníkov, ich vyplácanie bude na mesačnej báze. Po skončení vysokej školy majú navyše garantované pracovné miesto na dobu minimálne troch rokov.

Program sa týka piatich fakúlt Žilinskej univerzity, študenti môžu dostať až 150 eur mesačne

”Študentom tretích až piatych ročníkov vybraných odborov budú ŽSR platiť mesačne štipendiá a vysokoškoláci navyše získajú istotu zamestnania po dokončení vysokej školy najmenej na tri roky,” uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Projekt má za cieľ vyriešiť personálne potreby ŽSR, keďže štátny podnik neustále potrebuje vysokoškolských zamestnancov pre nosné profesie.

Výhodou pre zapojených študentov je istota práce po skončení školy, umiestnení môžu byť kdekoľvek na Slovensku. “Program poskytovania štipendií sa týka piatich vybraných fakúlt ŽU – Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky, Stavebnej fakulty a Fakulta riadenia a informatiky. O štipendium môžu požiadať študenti od tretieho ročníka. Študenti so študijným priemerom do 1,5 dostanú štipendium 150 eur mesačne a so študijným priemerom do 2,5 štipendium 120 eur. Zároveň sa študent zaviaže, že po skončení vysokej školy bude v ŽSR pracovať najmenej tri roky a ŽSR mu garantujú istotu práce,” dodala Pavliková.

Možnosť odbornej praxe už popri štúdiu vytvorí predpoklady pre kariérny rast, v súčasnosti existuje štipendijný program pre školy


Študenti budú môcť praxovať už popri štúdiu, neskôr im ŽSR vytvorí vhodné podmienky pre kariérny rast. “Spoluprácou s vysokými aj strednými školami máme ambíciu získať absolventov škôl na vybrané pracovné pozície v rámci ŽSR, ktorých máme v súčasnosti nedostatok. Naším cieľom je poskytnúť zároveň študentom možnosť odbornej praxe už počas štúdia a následne im vytvoriť podmienky pre kariérny rast v rámci našich odborných útvarov,” uviedol generálny riaditeľ ŽSR Tibor Šimoni.

Z dielen ŽSR pritom nejde o prvý štipendijný program, nedávno schválili štipendijný program zameraný na stredné školy. Ten začína rovnako od septembra 2016 a cieli na žiakov 3. až 4. ročníkov stredných odborných škôl. “Po dovŕšení 18 rokov môžu dostávať 100 eur mesačne počas školského roka, ak budú mať priemer známok do 2,5. Zároveň sa zaväzujú pracovať na ŽSR tri roky po skončení školy,” uzavrela Pavliková.