Podľa dotazníkov je viac ako 95% pacientov FNsP Žilina spokojných so zdravotnou starostlivosťou


Foto: Podľa dotazníkov je viac ako 95% pacientov FNsP Žilina spokojných so zdravotnou starostlivosťou

Hospitalizovaní pacienti v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou sú najviac spokojní s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a službami na oddelení urológie, neurochirurgie a v liečebni pre dlhodobo chorých. Vyplýva to z analýzy prieskumu spokojnosti pacientov za prvý polrok tohto roka, ktorú si nemocnica spracováva v rámci systému manažérstva kvality.

Z analýzy tiež vyplýva, že za prvý polrok boli pacienti spokojní s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a službami na 95,5 percenta. V porovnaní s uplynulým rokom je to nárast o takmer tri percentá.

Aj negatívne podnety sú základom pre hľadanie riešení, stravu riešia asistentky výživy

Najspokojnejší boli pacienti s prístupom a správaním lekárov a sestier. Najmenej spokojní boli so stravovaním a orientáciou v areáli nemocnice. „Teším sa z pozitívnych reakcií. Pokiaľ ide o tie negatívne, hľadáme optimálne riešenia. Po plánovanej rekonštrukcii parkovacích miest budeme riešiť i orientačné a navigačné tabule v areáli nemocnice. Tiež som požiadal asistentky výživy, aby častejšie navštevovali tie oddelenia, na ktorých sa pacienti sťažujú na stravu,“ uviedol riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Ivan Mačuga.

Prieskum spokojnosti môže vyplniť každý hospitalizovaný pacient pri odchode z oddelenia do domácej starostlivosti. Vyjadrenie k poskytovanej zdravotnej starostlivosti a službám je anonymné.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: FNsP Žilina