Zrekonštruovaný dom na Národnej ulici v Žiline


Foto: Zrekonštruovaný dom na Národnej ulici v Žiline
Galéria: 1 fotka

Prinášame Vám tlačovú správ Mesta Žilina ohľadom domu, ktorý bol zrekonštruovaný na Národnej ulici v Žiline. Prostredníctvom Stavebného úradu je kladený dôraz na vzhľad aj technickú spôsobilosť stavieb. Toto platí obzvlášť v najfrekventovanejších častiach mesta Žilina, akou Národná ulica ešte stále je.

Vedenie Mesta Žilina zároveň ďakuje tým, ktorí rešpektujú stavebný zákon, ako je to v prípade majiteľa domu na Národnej ulici č. 803.

Stavebný úrad v Žiline dňa 16. októbra 2013 vyzval vlastníka domu č. 803, ktorým je právnická osoba, aby vykonal na uvedenej nehnuteľnosti udržiavacie práce v zmysle § 86 ods. 1 stavebného zákona na vonkajšej fasáde domu. Stavebný úrad v rámci svojej činnosti zistil, že na spomenutej budove je popraskaná a odpadávajúca omietka nad vstupom v mieste pôvodného balkóna, ktorá nielen esteticky kazila vzhľad Národnej ulice, ale mohla by ohroziť bezpečnosť a zdravie chodcov.

Udržiavacie práce mali byť vykonané najneskôr do 180 dní odo dňa doručenia výzvy, ale vlastník domu požiadal Stavebný úrad v Žiline o odklad dokončenia prác do konca mája 2014, čo bolo úradom kladne vybavené. Následne dňa 18. júna 2014 bola Mestom Žilina vykonaná obhliadka danej nehnuteľnosti so záverom, že vykonané udržiavacie práce boli uskutočnené bez pripomienok.

Vedenie Mesta Žilina ďakuje všetkým, ktorí rešpektujú výzvy Stavebného úradu v Žiline a v zmysle stavebného zákona neodkladne odstránia vzniknuté technické závady na svojich nehnuteľnostiach, ako to urobil majiteľ domu č. 803 na Národnej ulici.

V prípade, že stavebník na prvú výzvu Stavebného úradu v Žiline nereaguje, zašle sa opakovaná výzva a následne v zmysle stavebného zákona sa prejedná správny delikt podľa § 106 stavebného zákona.
zdroj: TS Mesto Žilina
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu