V Žiline je ku koncu júla stále viac žien, najvýraznejšie odchýlky sú v poproduktívnom veku


Foto: V Žiline je ku koncu júla stále viac žien, najvýraznejšie odchýlky sú v poproduktívnom veku

Štatistika vyplýva z prehľadu počtu obyvateľov mesta Žilina za mesiac júl 2016, ktorý zverejnilo na svojich stránka mesto. Ide o obyvateľov, ktorí majú registrovaný trvalý pobyt v meste a prímestských častiach.

Spolu je v Žiline 40 349 mužov a 43 181 žien. Najväčším sídliskom podľa počtu obyvateľov sú Vlčince, na ktorých žije 18 647 občanov s trvalým pobytom. Sekundujú mu Solinky s 13 101 obyvateľmi a Hliny s 11 261 obyvateľmi. Mestskú časť Hájik osídľuje 7 893 Žilinčanov.

Rozloženie obyvateľstva Žiliny v sčítaní z roku 2011, muži sa dožívajú menej


Stav obyvateľstva v Žiline sa neodlišuje od demografickej krivky, ktorú dosiahlo mesto v sčítaní obyvateľstva v roku 2011. Za vyšším počtom žien je však nutné hľadať rozloženie obyvateľstva do produktívnych skupín, kedy v poproduktívnom veku (65 rokov a viac) bolo v čase sčítania z celkového počtu žien v Žiline až 15,3 percenta, zatiaľčo u mužov je to len 10,2 percenta.

Takisto priemerný vek žijúcich obyvateľov je k roku 2011 pre Žilinu u mužov o viac ako tri roky nižší (38,17 rokov) oproti ženám (41,51 rokov). Hľadanie partnera v Žiline majú relatívne “ťažšie” muži, ktorých je ako v predproduktívnom veku, tak aj v produktívnom veku, pomerovo viac. Zohľadniť je nutné aj pôrodnosť, kedy sa obecne počíta s tým, že na 100 dievčat sa narodí 105 chlapcov. Vďaka tejto štatistike dominujú chlapci v Žiline vo veku 0 až 5 rokov, keďže ich je 2 498 oproti 2 356 dievčatám. V produktívnom veku (15 až 64 rokov) je v absolútnom vyjadrení stále viac žien, no rozdiel nie je tak výrazný - 30 504 žien voči 29 397 mužom.

Celkový počet obyvateľov k 31.05.2016 je 83 530, čo znamená nárast o 21 oproti júnu.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu