Poplatkový neporiadok v zdravotníctve


Foto: Poplatkový neporiadok v zdravotníctve

Žilina 13. 6. 2014 - Žilinský samosprávny kraj sa zaoberá podnetmi obyvateľov najmä kvôli poplatkom v zdravotníctve. Túto agendu vykonáva síce za štát, ale poplatky nie sú jednoznačne v legislatíve zadefinované. „Preto si lekári vytvárajú rôzne typy cenníkov s rôznymi cenami,“ zhodnotil „poplatkový neporiadok v zdravotníctve“ žilinský župan Juraj Blanár. „Preto oceňujem snahu Ministerstva zdravotníctva SR vniesť systém do vyberania poplatkov v zdravotníctve. V regiónoch máme praktické skúsenosti s riešením poplatkov a ja sám sa stretávam s mnohými pacientmi, ktorí kritizujú súčasné bezvládie a nesystémovosť.“

K tejto téme sa konalo aj stretnutie zástupcov odborov zdravotníctva a predstaviteľov ministerstva, kde si zadefinovali systém spolupráce. MZ SR predložilo krajom návrh napr. že cenník poplatkov bude schvaľovaný a kontrolovaný samosprávnym krajom a výnosy z pokút budú príjmom samosprávneho kraja.

„S týmto návrhom sme úplne nesúhlasili a žiadali sme,  aby ministerstvo definovalo právny rámec, ktorý bude upravovať štruktúru poplatkov,  ktoré môže lekár účtovať a ich maximálnu výšku,“ vysvetlila šéfka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková. Jej zámerom je teda, aby boli poplatky stanovené pre celé Slovensko a opäť nedochádzalo k regionálnym rozdielom.

Dôležitým posunom v rokovaniach je to, že MZ SR akceptovalo návrh krajov zadefinovať poplatok za prednostné ošetrenie v ambulanciách. Podľa toho by lekár mohol vyberať poplatok od pacienta len vtedy, ak objedná pacienta do 5 pracovných dní. „V súčasnosti si lekári vysvetľovali objednanie pacienta v rámci prednostného vyšetrenia s rôznou dobou čakania, v niektorých prípadoch až 3 mesiace,“ prezradila Anna Majbíková.

„Na toto tzv. prednostné vyšetrenie o pár mesiacov poukazujú aj pacienti vo svojich podnetoch adresovaných na náš kraj,“ dodal Juraj Blanár po rokovaní s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK. Vyplynulo z neho aj stanovisko, že Žilinský samosprávny kraj je ústretový voči MZ SR spoločne hľadať riešenie problematiky poplatkov, ktoré vnesú do systému poplatkov poriadok pri ich vyberaní a zároveň prispejú k zvýšeniu spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

zdroj: TS ŽSK


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu