Vodiči pozor! Na Šibeniciach bola posunutá značka začiatku a konca obce


Foto: Vodiči pozor! Na Šibeniciach bola posunutá značka začiatku a konca obce
Galéria: 2 fotky

Aktualizácia 16.7.2016

Dopravná značka bola posunutá o ďalších zhruba 400 metrov smerom von z mesta. Fotografie sa nachádzajú na konci článku.

Vodiči jazdiaci v smere na Martin nás upozornili, že na ceste I/18 došlo k presunu jestvujúceho a doplneniu nového dopravného značenia. Najväčšou zmenou, na ktorú si bude množstvo šoférov ešte dlho zvykať je posun dopravného značenia IS 36a (Obec) a IS 36b (Koniec obce). Táto značka sa presunula o 800 metrov smerom von z mesta.

V praxi to znamená, že ak v najbližších dňoch začne polícia kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, nejeden vodič skončí s pokutou. Po starom sa obec začínala až za mostom v Celulózke a od tohto miesta platila maximálka 50 km/h, po novom začína už oveľa skôr.

Čo všetko sa zmenilo?

Podľa vašich slov pribudli aj nové dopravné značky, ktoré vyznačujú tvary križovatiek a určujú hlavnú a vedľajšiu cestu. Ide o križovatky s cestou na Vodné dielo a zjazdom na Rosinky a Celulózku. V smere von z mesta je maximálka stanovená značkou na 70 km/h, najbližšia križovatka (Rosinky, Celulózka) ju ale ruší a keďže sa posunula značka konca obce, platí 50-tka.


V čom by mal presun značiek pomôcť? 

V okolí čerpacej stanice na Šibeniciach a odbočky na Vodné dielo platila maximálna povolená rýchlosť 90 km/h. Pre veľkú hustotu dopravy a vysokú rýchlosť áut bolo veľmi ťažké zaradiť sa na cestu. Komplikácie zažívali aj vodiči MHD, ktorí na linke č. 31 nedokázali počas špičky odbočiť na cestu I/18 a pokračovať v smere na Mojšovu Lúčku. V prípade, ak sa bude dodržiavať päťdesiatka, problém by sa mohol vyriešiť. 

Pozor na pokuty

Veľká časť vodičov jazdí po pamäti a nevšíma si dopravné značenie. Akonáhle potom dôjde k zmene, môžu ľahko zapríčiniť dopravnú nehodu, alebo dostať pokutu. Veríme, že polícia nechá vodičom pár dní na zaregistrovanie zmien, no aj napriek tomu je potrebné všímať si značenie a rešpektovať vyhlášku o cestnej premávke. V tomto úseku sú časté kontroly zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a to v oboch smeroch.

Netreba zabúdať, že sa tu tiež stalo aj množstvo dopravných nehôd.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: