Žilinský a Moravskosliezsky kraj plánujú zintenzívniť spoluprácu


Foto: Žilinský a Moravskosliezsky kraj plánujú zintenzívniť spoluprácu

Do Žiliny dnes zavítala delegácia z Moravskosliezskeho kraja vedená hejtmanom Miroslavom Novákom. Dôvodom bolo pracovné rokovanie vedúcich predstaviteľov oboch krajských úradov, ktoré sa uskutočnilo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

Zišlo sa na ňom vedenie Žilinskej župy na čele so županom Jurajom Blanárom a zástupcovia z partnerského Moravskosliezskeho kraja. Ústrednými témami spoločných debát boli možnosti zintenzívnenia spolupráce a vyhodnotenie doterajších aktivít v oblasti projektov dopravy, školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry a cestovného ruchu. 

Šéfovia oboch samosprávnych krajov sa zároveň zúčastnili na slávnostnom poklepaní základných kameňov výstavby dvoch úsekov diaľníc D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. „Spolupráca so Žilinským krajom je z nášho pohľadu najpríkladnejšia. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať niekoľko významných projektov, najmä z oblasti rozvoja infraštruktúry.

Preto ma veľmi teší, že som i dnes mohol byť prítomný na tak významnom podujatí, akým bolo poklepanie základného kameňa výstavby tak dôležitých komunikácií, ktoré naše kraje zblížia ešte viac,“ doplnil hejtman Moravskosliezskeho kraja Miroslav Novák.

Doposiaľ najväčší projekt, ktorý sa podarilo vďaka spoločnej cezhraničnej spolupráci oboch krajov uskutočniť, je rekonštrukcia úseku cesty Turzovka – Bílá II. Etapa. Projekt vo výške
1, 28 mil. eur zahŕňal rekonštrukciu a modernizáciu 7,3 km cesty a obnovu štyroch mostov a piatich priepustov. Úspešne ukončili projekty Rekonštrukcia úseku cesty Bílá – Klokočov – Turzovka, Rekonštrukcia úseku cesty Čadca – Milošová – Mosty u Jablunkov, a projekty

Spoznajte Žilinský kraj a Informácie bez hraníc. V oblasti školstva a športu rozvíjajú spoluprácu prostredníctvom projektu Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko - českom prihraničí, Miss Reneta a Župnej kalokagatie.
„Naša spolupráca s Moravskosliezskym krajom je dlhodobá, stabilná a perspektívna. Som presvedčený, že spoločne sa nám podarí naplno využiť i nové programové obdobie
2014 – 2020, pretože Žilinská župa sa stáva pre toto obdobie správcom fondu mikroprojektov v rámci cezhraničnej spolupráce SR a ČR na slovenskej strane.

Vytvoria sa tak ďalšie možnosti na posilnenie cezhraničných vzťahov prostredníctvom realizácie malých projektov či už v oblasti infraštruktúry, kultúrneho a prírodného dedičstva a podpory cestovného ruchu,“ povedal po spoločnom stretnutí žilinský župan Juraj Blanár.
Žilinský samosprávny kraj je mimoriadne aktívny v medzinárodných vzťahoch. V súčasnosti má podpísané dohody o vzájomnej spolupráci s desiatimi partnerskými regiónmi, s Moravskosliezskym krajom spolupracuje už or roku 2003.

zdroj: TS ŽSK

Prečítajte si viac: