Projekt výučby programovania na ZŠ Karpatskej bol úspešný


Foto: Projekt výučby programovania na ZŠ Karpatskej bol úspešný

Pilotný projekt výučby programovania žiakov 9. ročníka na Základnej škole, Karpatská odštartoval v septembri 2015. V pondelok boli vyhodnotené dosiahnuté výsledky, a to netradične na otvorenej hodine za prítomnosti zástupcu primátora Patrika Gromu, zástupcov Občianskeho združenia Harpúna, ktoré iniciovalo tento predmet, zástupcu Žilinskej univerzity a verejnosti.

Blíži sa záver školského roka a v školách sa hodnotia dosiahnuté výsledky žiakov. Rovnako pristúpili k hodnoteniu nového predmetu programovania na Základnej škole, Karpatská. Čo sa žiaci naučili, ale aj čo nestihli, zhrnul v krátkej prezentácii vyučujúci Peter Margetiak, ktorý správne podotkol, že aj on sám sa učil, ako čo najviac vedomostí odovzdať svojim žiakom.

Počas hodnotenia bol ocenený najúspešnejší žiak predmetu Martin Sipták z 9. B, ktorý dosiahol 140% bodov tým, že vypracoval aj všetky bonusové úlohy. Dúfame, že bude v ďalšom živote úspešný a možno aj ako programátor.

Na záver sa žiakom prihovoril zástupca primátora Patrik Groma, ktorý si uvedomuje význam tohto projektu:

„Každá aktivita, ktorá slúži na rozvoj vedomostí a logického myslenia, je pre nás prioritná. Pilotný projekt programovania na žilinskej základnej škole sa rodil ťažko, finančne sa na ňom prostredníctvom grantového systému podieľalo aj mesto Žilina. Som nesmierne rád, že sa vynaložené financie využili účelne, v prospech vzdelania mladých študentov.“


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu