Mesto odovzdalo Žilinčanom 20 nových bytov v zrekonštruovanej budove Lesník


Foto: Mesto odovzdalo Žilinčanom 20 nových bytov v zrekonštruovanej budove Lesník
Galéria: 5 fotiek

Primátor mesta Igor Choma odovzdal do užívania verejnosti 20 nových bytov, ktoré budú pridelené Žilinčanom od 1. júla 2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014. Rekonštrukcia budovy „Lesník“ na bytový dom  sa vyšplhala do výšky 856 434,28 € a bola realizovaná z Fondu rozvoja bývania mesta Žilina (z vlastných zdrojov mesta).

V auguste 2015 pristúpilo mesto Žilina k rekonštrukcii administratívnej a prevádzkovej budovy na obytný dom Lesník, ktorý sa nachádza na ulici Pri Rajčianke 2911/40 a 3620/60 v Žiline. Rekonštrukčné práce budovy boli dokončené v januári 2016, ale čakalo sa na jar, kedy bolo potrebné vykonať posledné úpravy, ako napr. asfaltovanie spevnených plôch. V rámci rekonštrukcie sa vybudovalo 20 bytových jednotiek (3 jednoizbové byty, 14 dvojizbových bytov a 3 trojizbové byty) a 26 parkovacích miest (z toho 2 imobilné parkovacie miesta).

Mesto bude v budovaní bytov pokračovať, chce polyfunčkný komplex na ulici Daniela Dlabača


„Prostredníctvom mestských nájomných bytov sa snažíme pre Žilinčanov riešiť bytovú otázku a je potrebné pokračovať v tomto trende i v budúcnosti. Táto aktivita je však limitovaná financiami, preto sa snažíme v plnej miere využívať aj externé zdroje, ako napr. Štátny fond rozvoja bývania,“ ozrejmil Igor Choma, ktorý sa usiluje o to, aby v Žiline naďalej pokračovala výstavba mestských nájomných bytov. Na oficiálnom odovzdaní bytov do užívania verejnosti boli aj zástupcovia primátora Patrik Groma a Anton Trnovec, prednosta mestského úradu Igor Liška a poslanci mestského zastupiteľstva Jana Filipová a Martin Barčík.

Mesto Žilina plánuje vybudovať aj polyfunkčný bytový dom, ktorý sa bude nachádzať na mestských pozemkoch na Ulici Daniela Dlabača. Na financovanie bytového domu plánuje mesto využiť kombináciu zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastné zdroje. Projekt zahŕňa 40 bytových jednotiek (28 dvojizbových bytov a 12 trojizbových bytov) a jeden nebytový obchodný priestor. Súčasťou polyfunkčného bytového domu bude 46 parkovacích miest nachádzajúcich sa tak v priestoroch budovy, ako i v rámci vonkajších priestorov.

Mesto Žilina prideľuje mestské nájomné byty v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014, ktorého znenie si môžete prečítať na http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20140401082031.pdf

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina