Počas letných prázdnin budú otvorené ďalšie triedy materských škôl


Foto: Počas letných prázdnin budú otvorené ďalšie triedy materských škôl

Vzhľadom na veľký počet žiadostí od rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin, otvorí Mesto Žilina v júli a v auguste ďalšie triedy v materských školách. Záujem prejavilo 462 rodičov, z toho 63 na všetky termíny. Preto budú otvorené aj materské školy na Ulici A. Kmeťa (centrum), na Stavbárskej ulici (Bôrik) a na Trnavskej ulici (Vlčince).

Mesto Žilina už od mája informovalo zákonných zástupcov detí prostredníctvom oznamov s kontaktnými údajmi a poplatkami v materských školách, že prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bude nasledovná:

• od 1. júla do 18. júla
o Materská škola, Limbová 26 (Solinky)
o Materská škola na Ulici A. Kmeťa (centrum)

Záujem o 1. termín prejavilo 274 rodičov a zákonných zástupcov, preto Mesto Žilina otvorí v tomto termíne aj prevádzku Materskej školy na Ulici A. Kmeťa. Rodičia detí už sú o tejto skutočnosti informovaní.

• od 21. júla do 8. augusta
o Materská škola, Puškinova 2165/3 (Hliny III)
o Materská škola, Gemerská 1772 (Vlčince)
o Materská škola, Stavbárska (Bôrik)

Na letnú prevádzku do Materskej školy, Puškinova, prihlásili 155 detí, kapacitne môže prijať max. 84 detí, z toho dôvodu otvárame i Materskú školu, Stavbárska, Žilina.

• od 11. augusta do 22. augusta
o Materská škola, Nám. J. Borodáča 6 (Vlčince)
o Materská škola, Cesta k vodojemu (Budatín)
o Materská škola, Trnavská ulica (Vlčince)

Mesto Žilina posilnilo v tomto termíne prevádzku na Vlčincoch, kde otvára Materskú školu, Trnavská, pretože do MŠ, Nám. J. Borodáča bolo prihlásených 142 detí.

„Je nevyhnutné, aby počas letných prázdnin boli otvorené v rámci možností Mesta triedy materských škôl, pretože nie všetci rodičia môžu čerpať dovolenku alebo dať svoje dieťa na prázdniny k starým rodičom. Preto sa snažíme, aby sme dokázali čo najväčší počet žiadostí kladne vybaviť, čoho dôkazom je aj to, že otvárame ďalšie triedy škôlok nad rámec pôvodného plánu,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.

zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: