7. ročník Streetballu proti Rakovine už 11.6.2016 na Hlinkovom námestí


Foto: 7. ročník Streetballu proti Rakovine už 11.6.2016 na Hlinkovom námestí

V sobotu 11.06.2016 sa na Hlinkovom námestí v Žiline uskutoční už siedmy ročník športovo-charitatívneho podujatia STREETBALL PROTI RAKOVINE, ktorý organizuje občianske združenie Žilinská mestská basketbalová liga v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou, Mestom Žilina a žilinskou pobočkou Ligy proti rakovine za účelom rozvoja 3x3 basketbalu a finančnej podpory boja proti rakovine.

     Súťažiť sa bude v siedmych kategóriách (muži, ženy, mix, chlapci do 18 rokov, dievčatá do 18 rokov, do 14 rokov a VIP), pričom na turnaj je možné sa prihlásiť do stredy 08.06.2016 24.00 hod. Každý hráč obdrží pri prezentácii turnajové tričko, minerálku a bagetu. Pre víťazov jednotlivých kategórii sú pripravené zaujímavé ceny (trofeje, prize money, voľné tikety do stávkovej kancelárie, darčekové koše).

      Súčasťou turnaja bude informačný stánok Ligy proti rakovine (LPR), kde budú účastníkom turnaja (hráčom aj divákom) prístupné informačné materiály obsahujúce problematiku prevencie proti rakovine a súvisiacich tém. Počas turnaja bude prebiehať TOMBOLA o zaujímavé ceny, ktorej výťažok bude venovaný žilinskej pobočke LPR, rovnako ako výťažok zo štartovného v sprievodných súťažiach (Free Throws Contest – súťaž v streľbe trestných hodov, 3PT shootout – súťaž v streľbe trojbodových košov), ktorých sa môžu zúčastniť nielen hráči ale aj diváci.

Dátum: 11.06.2016
Miesto: Námestie Andreja Hlinku v Žiline (4-5 hracích kurtov)
               v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni   jednotlivých družstiev

Kategórie:
MUŽI (bez obmedzenia veku)
ŽENY (bez obmedzenia veku)
MIX (bez obmedzenia veku; počas zápasu musí byť na ihrisku min 1 dievča/žena, max 16 tímov v kategórii)
VIP (kategória pre tímy zložené z neregistrovaných hráčov a pre družstvá partnerov turnaja a firiem, max 12 tímov v kategórii)
do 14 rokov (kategória pre hráčov a hráčky narodených v roku 2002 a mladších; kôš čisto dievčenského družstva bude mať hodnotu 2 resp. 3 body)
chlapci do 18 rokov (kategória pre hráčov narodených v roku 1998 a mladších)
dievčatá do 18 rokov (kategória pre hráčky narodené v roku 1998 a mladšie)

V prípade prihlásenia menej ako 5 tímov do niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo neotvoriť danú kategóriu.

Turnaj bude okrem STREETBALLU PROTI RAKOVINE 2016 súčasťou aj celoslovenskej série organizovanej Slovenskou basketbalovou asociáciou SBA 3x3 TOUR 2016

Ceny pre víťazov:
-    prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami (www.maad.sk)
-    v kategórii MUŽI a ŽENY prize money pre najlepšie tri tímy (300 €, 200 €, 100 €)
-    v kategórii VIP a MIX získajú prvé tri družstvá voľné tikety od stávkovej kancelárie DOXXbet vo výške 120 €, 80 € a 40 €
-    vecné ceny od partnerov turnaja

Štartovné:
MUŽI, MIX, ŽENY, VIP – 20 € / družstvo
chlapci/dievčatá do 18 rokov, do 14 rokov - 10 € / družstvo
Štartovné v kategóriách MIX a VIP sa platí vopred na číslo účtu: SK04 8360 5207 0042 0038 8773, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie.
Štartovné v kategóriách MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ DO 18 rokov a Do 14 ROKOV sa platí vopred na číslo účtu: SK04 8360 5207 0042 0038 8773, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie.
Každý hráč obdrží pri prezentácii:
-    tričko (platí pre prvých 300 úspešne prihlásených hráčov – družstvo je úspešne prihlásené okamihom pripísania štartovného na vyššie uvedený účet)
-    minerálku
-    bagetu,

Registrácia/prihlásenie:
podrobnosti viď https://www.sbpr.sk/Turnaje/Registracia-prih-lasenie/
prihlasovanie do kategórií MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ do 18 rokov a do 14 ROKOV http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ16CYEFNZLESVK
prihlasovanie do kategórií MIX a VIP http://www.3x3planet.com/en/event/details/TME16ENDMSCNSSVK
Prihlásenie je možné najneskôr do 08.06.2016 24.00 hod
Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com

Predbežný program turnaja:
7,30 – 7,50 prezentácia prihlásených družstiev v kategóriách MIX a VIP
7,50 – 8,00 slávnostné otvorenie turnaja
8,00 – 10,30 kategórie MIX a VIP (skupiny, play off)
9,30 – 10,00 prezentácia prihlásených družstiev v kategóriách MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ do 18 rokov a DO 14 ROKOV
10,30 - 14,30 kategórie MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ DO 18 rokov a Do 14 ROKOV (skupinová fáza)
14,30 - 14,45 netradicnetorty.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
14,45 – 15,45 kategórie MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ DO 18 rokov a Do 14 ROKOV (play off)
15,45 – 16,00 INTERSPORT 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)
16,00 – 17,00 kategórie MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ DO 18 rokov a Do 14 ROKOV (play off)
17,00 – 17,20 žrebovanie tomboly
17,20 – 18,30 kategórie MUŽI, ŽENY, CHLAPCI/DIEVČATÁ DO 18 rokov a Do 14 ROKOV (finálové zápasy)
18,30 – 19,00 odovzdanie cien víťazom, slávnostné ukončenie turnaja

Sprievodné súťaže:
netradicnetorty.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
INTERSPORT 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)
Štartovné 1 € - výťažok bude venovaný Lige proti rakovine
Víťazi streleckých súťaží získajú okrem vecných cien od partnerov turnaja aj právo účasti v súťažiach Free Throw´s King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série.

Miesto: -
Dátum: 11.06.2016 - 07:30


Prečítajte si viac: