Ocenenie Žiliny za napredovanie v implementácii informačných technológií


Foto: Ocenenie Žiliny za napredovanie v implementácii informačných technológií

Informačný systém Mesta Žilina je v mnohých prípadoch pre občanov neviditeľnou, no zároveň nenahraditeľnou súčasťou každodenného spracovania rôznorodej agendy Mestského úradu v Žiline. O tom, že Mesto Žilina má jasnú predstavu o koncepcii využívania informačných technológii pre uľahčenie komunikácie verejnosti so samosprávou, svedčí aj ocenenie od spoločnosti CoraGeo s.r.o.

Spoločnosť CoraGeo s.r.o. pri príležitosti 20. výročia svojho založenia udelila štyri ocenenia v niekoľkých oblastiach. Jedným z ocenených bolo aj Mesto Žilina, ktoré spoločnosť CoraGeo s.r.o. ocenila za rozvoj informačného systému. Mesto za posledné dva roky v tejto oblasti vykonalo generačný skok vpred, kedy došlo k zásadným zmenám v rozsahu, ako aj v štruktúre poskytovaných informačných e-služieb pre občanov mesta Žilina. V súčasnej dobe už zahŕňa rozsiahle agendy zastrešujúce evidenčnú, geografickú a ekonomickú oblasť. Voči občanom prezentuje zozbierané dáta prostredníctvom portálu elektronickej verejnej správy eGOV (http://egov.zilina.sk), ktorý je integrovaný do webovej stránky mesta a poskytuje aj informácie osobného charakteru prostredníctvom tzv. privátnej zóny. V príprave je podobné riešenie, ktoré poskytne občanom priestorový pohľad na dáta prostredníctvom webovej geografickej aplikácie CG WebGIS.

„Od začiatku svojho nástupu do funkcie primátora mesta sa usilujem o to, aby klasické papierové byrokratické úkony boli na ústupe a nahradili ich praktické a efektívne elektronické služby, ktoré je pri komunikácii so samosprávou možné využiť aj v pohodlí domova. Uvedomujem si aj to, že nie všetci sú počítačovo zdatní, preto presadzujem jednoduchú a zreteľnú elektronickú komunikáciu s úradom. Verím, že postupom času sa bude dať takmer všetko vybaviť aj cez počítač, čo uľahčí život Žilinčanom,“ hovorí primátor mesta Žilina Igor Choma.

Rozhodnutie budovať komplexný informačný systém, ktorý dokáže poskytovať korektné dáta naprieč rôznymi agendami, sa ukázalo ako najlepšia cesta naplnenia dlhodobého cieľa súčasného vedenia Mesta Žilina. Cieľom tohto zámeru je v maximálnej možnej miere stransparentniť úplne všetky procesy, dáta a úkony mestského úradu, ako aj sprístupniť v modernej forme všetky dostupné informácie, ktoré je možné zo zákona uverejniť. Na základe týchto skúseností možno konštatovať, že informačné technológie pomáhajú pri poskytovaní kvalitných služieb občanom a Mesto Žilina sa posúva smerom k lídrom poskytovania takýchto elektronických informačných služieb v oblasti samosprávy.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu