Mesto získalo dotáciu 5000€ na podporu zdravia a zdravého životného štýlu


Foto: Mesto získalo dotáciu 5000€ na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

Dotáciu vo výške 5 000 eur získalo mesto Žilina v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“ z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projektom „Podpora zdravého stravovania detí s celiakiou v základných a materských školách v Žiline“ sa v Žiline rozšíri možnosť prípravy bezlepkovej stravy pre všetky deti zo žilinských základných a materských škôl.

Realizovaním projektu sa v meste Žilina rozšíri možnosť prípravy bezlepkovej stravy pre deti zo základných a materských škôl, ktorých rodičia o ňu požiadajú. Dotáciou sa umožní obnova poškodeného zariadenia na prípravu bezlepkovej diéty, ktoré využíva školská jedáleň pri základnej škole Martinská od roku 2010. Okrem 9 žiakov zo Základnej školy Martinská zabezpečuje jedáleň stravu pre ďalších 32 žiakov z iných 13 základných, ale aj 7 materských škôl (aj pre tie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina). Vytváraním vhodných podmienok pre prípravu stravy pre deti so špeciálnymi stravovacími potrebami pomôžeme ovplyvniť zdravotný stav takto chorých detí a uľahčiť neľahkú situáciu rodičom, ktorí sú za túto aktivitu veľmi vďační. Bezlepková diéta je celoživotná a zvlášť dôležité je jej dodržiavanie v priebehu rastu. Preto sa projekt snaží pomôcť deťom s týmto ochorením vytvorením podmienok na ich zdravé stravovanie aj v školskom prostredí.

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu „Zdravie na tanieri 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložených 104 projektov s požiadavkou 109 455, 80 eura na ich realizáciu. Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 27 projektov s výškou finančného príspevku v sume 77 000 eur.

Celiakia – je charakterizovaná trvalou neznášanlivosťou bielkovín pšenice, raži, ovsa a jačmeňa. Neznášanlivosť je na bielkoviny povrchových vrstiev obilných zŕn, ktoré sa nazývajú glutén (lepok). Pôsobením lepku vzniká poškodenie sliznice tenkého čreva. Jedinou účinnou liečbou pre deti je bezlepková diéta.


Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina