Mesto získalo dotáciu 5000€ na podporu zdravia a zdravého životného štýlu


Foto: Mesto získalo dotáciu 5000€ na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

Dotáciu vo výške 5 000 eur získalo mesto Žilina v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“ z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projektom „Podpora zdravého stravovania detí s celiakiou v základných a materských školách v Žiline“ sa v Žiline rozšíri možnosť prípravy bezlepkovej stravy pre všetky deti zo žilinských základných a materských škôl.

Realizovaním projektu sa v meste Žilina rozšíri možnosť prípravy bezlepkovej stravy pre deti zo základných a materských škôl, ktorých rodičia o ňu požiadajú. Dotáciou sa umožní obnova poškodeného zariadenia na prípravu bezlepkovej diéty, ktoré využíva školská jedáleň pri základnej škole Martinská od roku 2010. Okrem 9 žiakov zo Základnej školy Martinská zabezpečuje jedáleň stravu pre ďalších 32 žiakov z iných 13 základných, ale aj 7 materských škôl (aj pre tie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina). Vytváraním vhodných podmienok pre prípravu stravy pre deti so špeciálnymi stravovacími potrebami pomôžeme ovplyvniť zdravotný stav takto chorých detí a uľahčiť neľahkú situáciu rodičom, ktorí sú za túto aktivitu veľmi vďační. Bezlepková diéta je celoživotná a zvlášť dôležité je jej dodržiavanie v priebehu rastu. Preto sa projekt snaží pomôcť deťom s týmto ochorením vytvorením podmienok na ich zdravé stravovanie aj v školskom prostredí.

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu „Zdravie na tanieri 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložených 104 projektov s požiadavkou 109 455, 80 eura na ich realizáciu. Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 27 projektov s výškou finančného príspevku v sume 77 000 eur.

Celiakia – je charakterizovaná trvalou neznášanlivosťou bielkovín pšenice, raži, ovsa a jačmeňa. Neznášanlivosť je na bielkoviny povrchových vrstiev obilných zŕn, ktoré sa nazývajú glutén (lepok). Pôsobením lepku vzniká poškodenie sliznice tenkého čreva. Jedinou účinnou liečbou pre deti je bezlepková diéta.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina