Na dostavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka schválil minister Brecely financovanie


Foto: Na dostavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka schválil minister Brecely financovanie Foto: Žilinské diaľnice
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 324,6 mil. eur pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS). Peniaze z tohto príspevku pokryjú dostavbu úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a druhú fázu výstavby R2 Zvolen, východ – Pstruša. “Ako prvým z krajín V4 sa nám podarilo získať súhlasné stanovisko Európskej komisie ku všetkým veľkým projektom v Operačnom programe Doprava 2007 – 2013. Dnes už plynulo pokračujeme v čerpaní eurofondov z nového Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Je to znakom aktívnej práce u nás na ministerstve ako aj na strane prijímateľov,“ uviedol minister Brecely.

Projekt pre druhú fázu už zaslali do Bruselu, čaká sa na schválenie


Ako ďalej uviedol minister, projekt druhej fázy výstavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bol prostredníctvom ministerstva dopravy zaslaný na schvaľovací proces do Bruselu. Tento krok je nevyhnutný, nakoľko ide o tzv. veľký projekt nad 75 miliónov eur. Celkový schválený objem pre výstavbu v druhej fáze je pre úsek dlhý 13,2 kilometra presne 280,52 mil. eur. Táto suma bude väčšou časťou (85% z oprávnených výdavkov) financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ, zvyšnú časť zafinancuje štát. Okrem toho má ešte NDS podľa zmluvy zabezpečené z iných zdrojov ďalšie financie vo výške 15,76 mil. eur.

Celkové výdavky na druhú fázu výstavby preto dosiahnú 296,29 mil. eur. Diaľnica má byť odovzdaná v roku 2018, stavia ju združenie Ovčiarsko v zložení Doprastav, a. s., Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s. a Metrostav, a. s. Súčasťou úseku sú aj dva tunely – Ovčiarsko v dĺžke 2367 metrov a Žilina v dĺžke 687 metrov.

Prečítajte si viac: