Niektorí rodičia sú v domnienke, že škôlky chcú poplatky za letnú prevádzku. Informácie sú nepresné


Foto: Niektorí rodičia sú v domnienke, že škôlky chcú poplatky za letnú prevádzku. Informácie sú nepresné

Čitateľ Matej nás oslovil so zaujímavým námetom na článok. Ako rodič si prezeral na internetovej stránke materskej školy informácie o letnej prevádzke. Keďže chcel svoje dieťa umiestniť do škôlky aj počas leta, zisťoval, aké sú podmienky.

“Môže mi prosím niekto vysvetliť, na základe čoho pýta Mesto Žilina, citujem “33,00 € - sponzorský príspevok na základe darovacej zmluvy (11,00 € na týždeň)” za letnú prevádzku Materských škôl?”, píše znepokojený Matej.

Informácie našiel na stránke http://mojaskolka.webnode.sk/news/letna-prevadzka-materskych-sk/.

Zle podaná informácia?

Ako sme zisťovali na radnici mesta, poplatok je dobrovoľný a určujú si ho samotné riaditeľky materských škôl. Informácie na stránkach jednotlivých škôlok sú však nejasné.

“Poplatky - prevádzka počas letných prázdnin”, “V prípade, že zariadenie navštevujú súrodenci, sponzorský príspevok sa platí iba za jedného”. Toto sú dve nejasné informácie, z ktorých rodičia vnímajú poplatky ako povinné. Tie je navyše potrebné venovať len na základe darovacej zmluvy.


“Screenshot - informácie o letnej prevádzke škôlok - MŠ Puškinova, Žilina”

Mesto Žilina ako zriaďovateľ materských škôl vychádza v ústrety potrebám rodičov umiestniť svoje dieťa do materskej školy aj počas letných prázdnin. Rodičia majú možnosť na 6 týždňov v čase letných prázdnin umiestniť svoje dieťa do niektorej z otvorených materských škôl. Sponzorský príspevok si určujú riaditeľky materských škôl. Rodičia ho platia dobrovoľne”, uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Mesto Žilina podľa hovorcu zatiaľ nemalo sťažnosti zo strany rodičov na tento príspevok.

Materské školy údajne využívajú takto získané financie na obnovu a nákup nových hračiek a učebných pomôcok. Podľa rodičov by mali byť informácie uvedené tak, aby boli jednoznačné a tiež, aby vždy bolo viditeľné, že ide o dobrovoľné poplatky.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu