Spoločné financovanie detských ihrísk a výrazné informačné tabule


Foto: Spoločné financovanie detských ihrísk a výrazné informačné tabule
Na niekoľkých detských ihriskách pribudli informačné tabule, ktoré uvádzajú výšku príspevku na ich výstavbu. “Dnes som bola s dcérami na detskom ihrisku na Vlčincoch,na Hlbokej ceste. A bolo to už druhé ihrisko tento týždeň, kde som ostala zarazená. Tieto veľké ihriská deťom slúžia deťom už nejeden rok ale len teraz som si všimla nové krásne tabule hneď pri vstupe,” uviedla čitateľka.

Ako ďalej mamička uviedla, prínosom by bolo zrekonštruovať a obnoviť depozitár týchto detských ihrísk. Deti aj mamičky sú za tieto veľké oplotené ihriská vďačné, ale zároveň ich vôbec nezaujímajú smutné žabomyšie vojny tých vplyvných, že kto, kedy a koľko prispel. A to sú už ihriská poznačené zubom času a trebalo by ich namiesto nepekných osočovaní trošku zrekonštruovať a natrieť,” doplnila čitateľka.

Problémy s detskými ihriskami sa vyskytli už v minulosti


Aj pred necelým rokom nastal problém s detským ihriskom na Hájiku, kedy bolo na tomto sídlisku oznámené jeho zrušenie. Mesto Žilina sa však proti šíreniu tejto informácie ohradilo a uviedlo dôvody, ktoré viedli k postaveniu ihrísk z vlastných zdrojov mesta.

“Prvky detského ihriska na sídlisku Hájik sú vo vlastníctve Nadácie Spoločne pre región, ktorá mala od mesta na umiestnenie ihrísk prenajaté pozemky za 1 Sk, pričom obdobný model je aj na sídliskách Vlčince a Solinky. Mesto Žilina zaplatilo uvedenej nadácii za prenájom takýchto prvkov na štyroch detských ihriskách za posledných desať rokov približne 135 000 €, pričom zmluva bola postavená tak, že za 10-ročné obdobie jej trvania mesto každý rok splatilo 10 % investície do ihriska. Napriek tomu, po období 10-tich rokov prvky detských ihrísk neostanú napr. za symbolickú sumu mestu, ale ostanú Nadácii Spoločne pre región,” uviedlo k prípadu mesto Žilina v oficiálnej tlačovej správe z júna 2015.

Prečítajte si viac: