Štátny komorný orchester - program máj 2016


Foto: Štátny komorný orchester - program máj 2016

Dom umenia Fatra v Žilina – máj 2016

 

štvrtok 12. mája 2016 o 19.00 hod.
Hudba romantizmu

Vstupné: 6,- 8,- 10,- €. Platia abonentné vstupenky AB

 

Theodore Kuchar, dirigent, USA
Júlia Jurigová-Brankovičová, violončelo

Antonín Dvořák: Domov můj – predohra op. 62
Edouard Lalo: Koncert d mol pre violončelo a orchester
Róbert Schumann: Symfónia č. 1 B dur op. 38 „Jarná“

 

Poslucháči sa môžu tešiť na lahôdky romantickej hudby, ktoré budú znieť na prvom májovom abonentnom koncerte. V romantickom violončelovom koncerte francúzskeho skladateľa španielskeho pôvodu Edouarda Lala sa predstaví poslucháčka VŠMU Júlia Jurigová-Brankovičová. Prvú symfóniu Jarnú napísal nemecký skladateľ Robert Schumann v prvom roku šťastného manželstva s milovanou Klárou Wieckovou. Symfónia vystihuje Schumannove šťastné životné obdobie. V úvode koncertu zaznie Dvořákova predohra Domov můj, ktorá vznikla ako súčasť scénickej hudby. Orchester sa predstaví pod taktovkou hlavného dirigenta ŠKO Theodora Kuchara.

 

STREDA 18. mája 2016 o 19.00 hod.   ZMENA !

Šanca mladým
Vstupné: 6,- 8,- 10,- €. Platia Abonentné vstupenky AB

 

Karol Kevický, dirigent
Mário Šebeň, hoboj
Kristián Gašpar, husle

 

Bohuslav Martinů: Koncert pre hoboj a orchester
Camille Saint-Saëns: Koncert č. 3 h mol op. 61 pre husle a orchester
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur op. 92

 

ŠKO Žilina ako jediný orchester na Slovensku dáva jedinečnú príležitosť predstaviť sa mladým umelcom, či už v úlohe sólistov, dirigentov alebo skladateľov. Na koncerte sa predstavia dvaja mladí sólisti. Huslista Kristián Gašpar, študent Konzervatória v Žiline, sa predstaví v expresívnom koncerte č. 3 francúzskeho skladateľa Camilla Saint-Saënsa, a hobojista Mário Šebeň, poslucháč VŠMU, sa predstaví v sviežom hobojom koncerte českého skladateľa Bohuslava Martinů. Partnerom mladým sólistom bude žilinský rodák dirigent Karol Kevický. Na koncerte zaznie aj slávna Beethovenova siedma symfónia.


Predpredaj vstupeniek je v informačnej kancelárii ŠKO Žilina, Dolný Val 47, tel. 041/5620979,2451111 v pracovných dňoch od 7.00- 10.30 a od 11.30 – 18.00 hud.,v deň koncertu do 18.50 hod. Podrobné informácie o koncertoch nájdete na webovej stránke www.skozilina.sk. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Prečítajte si viac:


Zdroj: ŠKO Žilina