Cestári v ŽSK nakúpia 5 univerzálnych traktorových nosičov za viac ako pol milióna eur


Foto: Cestári v ŽSK nakúpia 5 univerzálnych traktorových nosičov za viac ako pol milióna eur
Ako vyplýva z verejnej súťaže, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja plánuje v blízkom období nákup piatich univerzálnych traktorových nosičov, ktoré budú mať pohon všetkých 4 kolies. Súčasťou dodávky musia podľa súťaže byť aj prídavné zariadenia špecifikované ako komunálne vybavenie. Predpokladaná cena za týchto 5 kusov je 476 000 eur bez DPH. Vrátane dane je celková suma 571 200 eur, pričom víťaz by mal zakázku dodať do 4 mesiacov.

Komunálne vybavenie pre leto aj zimu

Medzi prídavné zariadenia, ktoré špecifikuje verejná súťaž, patrí päť kusov medzinápravových kosačkových ramien, dva kusy čelných traktorových nakladačov s príslušenstvom a jedna snehová fréza – čelne nesená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 26. mája. Víťaz bude vybraný prostredníctvom elektronickej aukcie, rozhodujúcim kritériom bude najnižšia cena. Otváranie ponúk prebehne dňa 27. 05. 2016 o 9.00 hod. na adrese Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Medzi už rozhodnuté zakázky cestárov patrí Sanácia zosuvu na ceste tretej triedy medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina, kedy sa víťazom stala spoločnosť Stavoimpex zo Žiliny. Pre mimoriadnú situáciu bolo pri stanovovaní zhotoviteľa rozhodnuté prostredníctvom priameho rokovacieho konania - z dôvodu pretrvávajúcich dažďov sa vytvárajú deformácie na úseku v dĺžke pätnásť až dvadsať metrov na úpätí svahu na pravej strane rieky Váh. Obec Varín vyhlásila mimoriadnu situáciu.

„Podľa vyjadrenia geológa je potrebné urýchlene začať s realizáciou sanačných prác, pretože hrozí vážne riziko vývoja ďalších porúch a deštrukcia časti vozovky, prípadne ohrozenie železničnej trate pod svahom cesty v mieste jeho porušenia,“ uviedli k situácii cestári. Celková cena práce predstavuje 82 500 eur bez DPH.

Prečítajte si viac:Zdroj: uvo.gov.sk