Historická časť mesta je zaplavená reklamami, kedy sa to zmení?


Foto: Historická časť mesta je zaplavená reklamami, kedy sa to zmení?
Dnešná doba sa nesie v znamení komerčného úspechu a pre finančný zisk útočí aj na chránené mestské priestory. S týmto problémom sa musí vyrovnať aj mestská pamiatková rezervácia v Žiline, ktorá je v niektorých svojich častiach doslova zaplavená reklamou. “Je to práve reklama a obchodný parter, ktoré dotvárajú celkový obraz mesta a v priamom kontakte s návštevníkom sa stávajú najsledovanejšou a najviac prezentovanou stránkou historického mesta,” hovorí odborník na reklamu v pamiatkovom prostredí Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.

Riešením je využívanie Manuálu pouličnej reklamy

Reklama svojím množstvom, nevhodným tvarom, remeselným prevedením a umiestnením narúša celkový obraz Žiliny, celkovú atmosféru mesta - genius loci. Aj preto pripravil Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja tzv. Manuál pouličnej reklamy, ktorý bližšie špecifikuje rozmery, možné umiestnenie a prípadné materiálové riešenie označenia prevádzky či inej reklamy v mestskej pamiatkovej rezervácií.  V spolupráci s architektmi, dizajnérom Petrom Liškom, Krajským pamiatkovým úradom a Odborom stavebným tak vznikol dokument, ktorý napomôže ku regulácií reklamy v MPR mesta Žilina.

“V konečnom dôsledku sa tento fenomén odráža negatívne nie len na psychike občana, ktorí sa v spleti reklamy nevie orientovať, ale aj na atraktivite historického centra pre občana ako konzumenta či turistu,” dodáva Lucia Streďanská, ktorá s ako architektka na vzniku Manuálu pouličnej reklamy podieľala. ”Časť manuálu bude premietnutá do záväznej textovej časti Územného plánu v rámci aktuálne obstarávaných Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-M Žilina ako záväzné regulatívy, a teda ich dodržiavanie bude v prípade schválenia záväzné,” hovorí Ing. Jozef Oswald, riaditeľ Odboru stavebného MsÚ. V blízkej dobe bude taktiež manuál premietnutý do záväzného dokumentu Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie, ktorého aktualizácia od roku 1988 je potrebná a nevyhnutná.

Manuál predstavia už tento mesiac, v rámci festivalu MestoINAK

V rámci festivalu verejných priestorov MestoINAK bude prebiehať aj predstavenie Manuálu pouličnej reklamy, ktoré sa bude konať v stredu 20.4. 2016 o 17:00 hod v zasadačke MsÚ. Pozvaní sú aj všetci majitelia budov v mestskej pamiatkovej rezervácii ako aj majitelia prevádzok.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS MestoINAK