Na Dubni plánujú postaviť vyhliadkovú vežu - podobné plány mal bývalý primátor Ján Slota


Foto: Na Dubni plánujú postaviť vyhliadkovú vežu - podobné plány mal bývalý primátor Ján Slota

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra vyhlasuje verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Tú by malo byť vidieť z Farských schodov aj z Národnej ulice.

Nápad postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň prišiel ešte v roku 1995. Mesto Žilina vtedy vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer však realizovaný nebol.

V pláne bola aj lanovka a hotel

Bývalý primátor Žiliny Ján Slota mal počas svojej funkcie v pláne vybudovať obrovský dvojkríž, ktorý by bol viditeľný zo všetkých strán. Hovorilo sa aj o stavbe hotela a lanovky priamo na Dubeň.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Nápad znova ožíva

Dnes sa opäť hovorí o tejto téme, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý do nej prinášal symbol dvojkríža. Počas letného študentského workshopu krajinnej architektúry Mesto ZAhrada, ktorý sa konal 10. – 14. augusta 2015 na Stanici Žilina - Záriečie, vznikli základné podklady pre novú súťaž návrhov. Vyhlasovateľ a organizátor majú ambíciu, aby súťaž priniesla kvalitné riešenie, ktoré bude adekvátne dnešným technickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol realizovaný.

Umiestnenie veže je dané platným územným plánom a tvarom terénu

Výška veže bude zvolená tak, aby vzhľadom na navrhnuté umiestnenie poskytovala kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa. Veža bude viditeľná z Národnej ulice, Hlinkovho námestia a Farských schodov. Je preto na uvážení súťažiacich nielen to, ako bude pôsobiť bezprostredne pri jej päte, ale aj to, ako bude pôsobiť v týchto diaľkových pohľadoch.

Objekt veže bude riešený pre účel vyhliadky, nebudú sa tu nachádzať nijaké iné prevádzky. Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu. Veža bude objektom, ktorý má potenciál zatraktívniť blízke okolie pre širokú verejnosť a iniciovať väčšie využívanie a skultúrňovanie areálu kopca Dubeň v budúcnosti.

Prečítajte si viac:


Zdroj: sutazduben.sk