Najvyšší kontrolný úrad bude podrobne kontrolovať nemocnice, kontrola prebehne aj vo FNsP Žilina


Foto: Najvyšší kontrolný úrad bude podrobne kontrolovať nemocnice, kontrola prebehne aj vo FNsP Žilina Foto: ilustračné - bioquell.com
Najvyšší kontrolný úrad včera 18.3.2016 oznámilm zámer kontrolovať zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Počas najbližších dvoch rokov sa chystá preveriť viac ako 40 zariadení, pôjde o fakultné, univerzitné a regionálne nemocnice, špecializované ústavy a centrá pre liečbu drogových závislostí. Cieľom je preveriť efektívnosť hospodárenia s peniazmi, ktoré sú vynakladané na zdravotnú starostlivosť. Zároveň bude kontrola zisťovať, ako sú nemocnice pripravené na elektronické zdravotníctvo a nový platobný mechanizmus DRG.

Skúmať budú aj nákupy nad 200 tisíc eur

Pri kontrole sa pracovníci NKÚ zamerajú prevažne na obobie 2011-2016.“V prvej etape prebehne kontrola vo fakultných nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove, Nových Zámkoch, Trenčíne, Žiline, Trnave a v univerzitných nemocniciach v Bratislave a Košiciach,”  uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Podkladom pre kontrolu sú podľa jej slov analýzy, ktoré poukazujú na nedostatky v hospodárení, obstarávaní majetku. Problematický je aj výber služieb a správa majetku, ktorý je v nemocniciach.

Práve s tým súvisia aj zdravotnícke zariadenia, na ktorých nákup a používanie si úrad posvieti tiež. Pôjde o zariadenia s kúpnou cenou nad 200 tisíc eur. “Kontrolné skupiny porovnajú ceny prístrojov s bežnými cenami na trhu porovnateľných prístrojov s podobnými parametrami, teda či sú ceny prístrojov a náklady na ich opravu primerané. Porovnaním jednotlivých zariadení je zámerom zistiť, ktoré zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť na vyššej a ktoré na nižšej medicínskej úrovni a aké sú na to dôvody. Kontrolóri sa zamerajú aj na trend zadlžovania nemocníc či na investície do majetku,” upresnila Bolech Dobáková.

Na základe mediálneho ohlasu už dnes NKÚ preveruje štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu pre zmluvy s tetou bývalého šéfa Marcela Foraia aj zmluvy s Klinikou Kostka. Výsledky kontrol by mali byť známe najskôr v máji.

Prečítajte si viac: