Na Nemocničnej chýba chodník, ľudia chodia po štvorprúdovej ceste a po blate


Foto: Na Nemocničnej chýba chodník, ľudia chodia po štvorprúdovej ceste a po blate

Čitateľ nás upozornil na problém, ktorý už určitú dobú pretrváva na Nemocničnej ulici. Denne prechádzajú desiatky chodcov z Hlbokej cesty na Košickú a naopak. Množstvo z nich čaká na autobus na nových autobusových zastávkach. Podľa slov čitateľa v tomto mieste chýba chodník a chodci musia chodiť buď po blate, tráve, alebo mnohí dokonca po krajnici. Tam im hrozí nebezpečenstvo zachytenia rýchlo jazdiacimi autami. 

“Po ukončení stavebných prác na Merkury Markete zostalo v mieste blato a preto mnohí chodia po krajnici. Je to podľa mňa nebezpečné,” uvádza jeden z chodcov, ktorého sme zastihli na mieste.

Mnohí obyvatelia sídliska Vlčince si skracujú cestu po chodníčkoch na Košickú a často prechádzajú neosvetlení - bez reflexných prvkov cez frekventovanú cestu. Uvítali by chodníky, otázkou zostáva, či by sa počet chodcov nezvýšil. Bez bezpečného priechodu pre chodcov by sa situácia možno ešte viac zhoršila.


Mesto zatiaľ neplánuje budovať chodníky

“V rámci povoľovania statickej dopravy a účelových komunikácií bola povoľovaná pre Merkury Market len vnútroareálová doprava. S chodníkom popri Nemocničnej ulici sa neuvažovalo. Priľahlé okolie by sa malo zatrávniť,” uviedol k situácii hovorca mesta Pavol Čorba.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu