Bytčica sa dočkala - má nový erb aj vlajku


Foto: Bytčica sa dočkala - má nový erb aj vlajku
Galéria: 5 fotiek
Žilinská mestská časť Bytčica sa dočkala svojich nových symbolov. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Bytčicu a nadviazal na historické korene, inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma a druhý zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec.

Symboly slávnostne odhalili 21. februára


V súčasnosti je Bytčica jednou z mestských častí krajského mesta Žilina. Na stretnutiach poslancov s občanmi v Bytčici sa viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a významných medzníkoch Bytčice, na ktoré sú jeho občania právom hrdí. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto Igor Choma a Anton Trnovec žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.

Slávnostné odhalenie symbolov sa konalo 21. februára 2016 o 15.00 hod. na Kultúrnom dome v Bytčici, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, zástupcovia primátora mesta Žilina Patrik Groma a Anton Trnovec, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline Ľudmila Chodelková, Ján Púček a iní vzácni hostia. Počas odhalenia symbolov program prebiehal v dennom centre vedľa kultúrneho domu, kde sa predstavili tunajšie folklórne súbory. Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.

Pozrite si symboly Bytčice


Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte zlatý gryf s červeným jazykom a v striebornej zbroji, držiaci oboma prednými labami veľký strieborný tulipán na zlatej prehnutej listnatej stopke.Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/9), bielej (1/9), modrej (1/9), červenej (1/9), modrej (1/9), žltej (1/9) a modrej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, to znamená dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj ďalšie symboly mestskej časti Bytčica sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona o obecnom zriadení): napríklad Heraldická vlajka.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina