Mestské časti Bytčica a Vranie budú mať vlastné erby, dnes to schválili poslanci


Foto: Mestské časti Bytčica a Vranie budú mať vlastné erby, dnes to schválili poslanci
Galéria: 3 fotky

Poslanci mestského zastupiteľstva pred niekoľkými minútami schválili nové symboly pre mestské časti Bytčica a Vranie. Tieto dve časti tak získajú svoj erb a vlajku.

V zmysle ustanovenia § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Ako prvá z častí získala svoje nové symboly mestská časť Trnové a to v roku 2014, dnes po nej nasledujú časti Bytčica a Vranie. Poslanci ale aj obyvatelia ostatných častí sa taktiež snažia o to, aby sa im podarilo získať oficiálny symbol - erb, ktorý by bol zapísaný v Heraldickom registri. Verme, že sa im to podarí.

V nedeľu 21. februára 2016 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Bytčici slávnostne odhalia nový erb mestskej časti Bytčica. Sprievodný program bude prebiehať v dennom centre vedľa KD.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu