Ako by mohol vyzerať Bulvár? Pozrite si výsledky architektonickej súťaže


Foto: Ako by mohol vyzerať Bulvár? Pozrite si výsledky architektonickej súťaže
Galéria: 14 fotiek

Dňa 29.01.2016 uviedla porota verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov s udelením cien „Žilina – Bulvár“, vyhlásenej Mestom Žilina, záverečné hodnotenie výsledkov súťaže. “Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“ bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta,” uvádza špecializovaný architektoktoničký portál Archinfo.sk

Do súťaže sa zapojilo 15 súťažiacich, porota vyberala spomedzi 14 platných doručených návrhov. Hlavnou úlohou pre zúčastnených architektov bolo navrhnúť koncept, ktorý bude podkladom pre ďalšie územno-plánovacie stupne. Bulvár sa pritom stretáva dennodenne napríklad so zložitým problémom dopravnej situácie. Návrhy mali preto zohľadňovať aj investičný potenciál mesta. “Dopravná problematika miesta i jeho širšieho okolia nemá v súčasnosti a ani v blízkej budúcnosti investične reálne a ani ideálne radikálne riešenie. V ďalšom rozpracovávaní tejto témy budú úspešné také postupy, ktoré budú reflektovať trend postupnej eliminácie individuálneho automobilového prístupu do centier miest i rozumnej koexistencie takéhoto prístupu s nadradenou pešou, cyklistickou či hromadnou dopravou,” popisuje portál Archinfo.sk

Porota súťaže na hodnotiacom rokovaní z dňa 29.01.2016 rozhodla o týchto návrhoch a výsledkoch:

1. cena: Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)


2. cena: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký,  Ing. Michal Marcinov


3.cena: Ing. arch. Pavol Husár (H&H architecture), Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová


1. odmena: Ing. arch. Peter Dunajovec,  Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská


2. odmena: Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: archinfo.sk