Na pôde Žilinskej župy sa rokovalo o platových podmienkach zdravotníkov


Foto: Na pôde Žilinskej župy sa rokovalo o platových podmienkach zdravotníkov

Žilina, 25. apríl 2014 – V priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa dnes konalo pracovné rokovania ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom. Témou spoločného rokovania i za účasti riaditeľov nemocníc v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši, bolo odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach v správe Žilinskej župy.

Išlo o druhé stretnutie v rámci pracovných výjazdov ministerky zdravotníctva po samosprávnych krajoch, ktoré sa konalo pred mesiacom v Trenčíne. „Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ štyroch župných nemocníc a jednej polikliniky, považuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti za jednu zo svojich najsilnejších kompetencií, ktorej dlhodobo venuje zvýšenú pozornosť,“ uviedol župan Juraj Blanár.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská vysvetlila princíp zamýšľaného zákona o odmeňovaní zdravotníkov v nemocniciach,  kde má štát kompetencie, čiže aj nemocnice pod správou žúp. „Je dôležité, aby sme v prvom kroku poznali ekonomické vstupy nemocníc, tak ako to máme zmonitorované aj v našich nemocniciach. Na základe toho vieme povedať, koľko financií budú potrebovať nemocnice pod správou VÚC na riešenie platovej otázky zdravotníkov v týchto nemociach,“ dodala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Ďalšie stretnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej sa plánuje v Nitrianskom samosprávnom kraji.

zdroj: TS mesta

Prečítajte si viac: