Policajti pomáhajú deťom na priechodoch aj jednotlivo, porušujú pri tom vyhlášku?


Foto: Policajti pomáhajú deťom na priechodoch aj jednotlivo, porušujú pri tom vyhlášku? Foto: ilustračné

Čitateľ nás upozornil na situáciu, pri ktorej podľa neho dochádza k porušovaniu cestnej vyhlášky. “Podľa mojich skúseností mestskí policajti vedome navádzajú ľudí na porušenie vyhlášky o cestnej premávke. Konkrétne časť, kedy musia chodci pri prechode cez priechod prechodcov,” uvádza čitateľ v podnete, ktorý nám adresoval.

§ 53 (2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.

Problémom má byť zastavovanie premávky na priechodoch aj kvôli jednému chodcovi vo vysokých intervaloch. Podvedome sa tak ľudia učia nedodržiavať vyhlášku a prispievajú k znižovaniu plynulosti cestnej premávky. Na stav sme sa spýtali aj hovorcu mesta Žilina Pavla Čorbu, ktorý nám zaslal stanovisko.

Práca polície má výsledky, policajti konajú podľa situácie


Dohľad polície prebieha už 20 rokov, počas tohto obdobia sa práca osvedčila. Mestská polícia Žilina niekoľko rokov zabezpečuje v ranných hodinách bezpečný priechod detí do ZŠ a MŠ. Je to jedna z priorít, ktoré vykonáva mestská polícia. Za roky zabezpečovania priechodov sa osvedčila a je verejnosťou vnímaná veľmi pozitívne. Dohľad vykonáva pri priechodoch, kde je situácia z pohľadu bezpečnosti najhoršia, a kde hrozí riziko kolízie (napr. priechody bez semaforov, hustota premávky, neprehľadné priechody a pod.). Počas takmer 20 rokov dohľadu mestskej polície nad chránenými priechodmi nedošlo k žiadnej nehode na týchto úsekoch,” uvádza hovorca mesta Žilina.

Problematické púšťanie osôb a zastavovanie premávky nie je konkrétne upravené, policajt tak musí vyhodnotiť situáciu a konať adekvátne. “Policajt koná podľa situácie. Ak neprechádza cez priechod skupina chodcov, na ktorú by čakajúci chodec mal čakať dlhšiu dobu, pomôže aj jednému. Ak by aj kolóna vozidiel mala stáť práve pre toho jedného chodca, vždy je lepšie, rozumnejšie a logickejšie ochrániť človeka, najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva akou sú deti. Motorista – sťažovateľ sa do cieľa cesty dostane, ale policajt je tam práve pre to, aby aj chodec prišiel do školy alebo práce. Plynulosť dopravy o ktorej píšete, nevyváži nikdy zmarený ľudský život, dôležitá je bezpečnosť. A pritom je to necelá hodina denne, kedy na priechodoch dohliada príslušník Mestskej polície Žilina,” uzavrel Čorba.

Prečítajte si viac: